Turnus rehabilitacyjny-komunikat 2

      Komisja kwalifikacyjna stowarzyszenie Nasze Zatonie  obradowała na posiedzeniu w dniu 11 lutego 2020 roku. Spośród osób, które złożyły deklaracje wyjazdu na turnus rehabilitacyjny komisja zakwalifikowała do dofinansowania w wysokości 500 zł.  20 osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów. Wszystkie zainteresowane osoby zostały poinformowane o dofinansowaniu lub jego braku.

      Spotkanie organizacyjne dla uczestników wyjazdu  odbędzie się w dniu 25 lutego o godz. 17.00 w świetlicy. Na spotkaniu uczestnicy zobowiązani są do wpłaty zaliczki na wyjazd w wysokości 200 zł.

(-)
Komisja Kwalifikacyjna

Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł