Nasi partnerzy

1.    APTCE

       23 kwietnia  2018  roku prezes stowarzyszenia Nasze Zatonie  Jarosław Skorulski podpisał porozumienie z  liczącym ponad tysiąc członków Stowarzyszeniem Dla Tradycji i Kultury Europejskiej  “APTCE” reprezentowanym przez dyrektora głównego stowarzyszenia księcia Enrique de Villamor. Nad wspólnymi działaniami obu organizacji na terenie województwa patronat objęli: Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak oraz Marszałek Województwa Elżbieta Anna Polak. Podpisanie porozumienia nastąpiło w zatońskiej świetlicy, w obecności członków stowarzyszenia i mieszkańców Zatonia. Zostało zakończone przyjęciem wydanym na cześć gościa .


2. Trójporozumienie ZATONIE-OTYŃ-ŻAGAŃ

to formuła, która narodziła się w roku 2019

Wówczas skupiała Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Otyńskiej, Stowarzyszenie na rzecz Dziedzictwa Kulturowego Książąt Żagańskich i Kurlandzkich i Stowarzyszenie Nasze Zatonie.

https://plus.gazetalubuska.pl/ksiezna-dorota-laczy-trzy-powiaty-tak-jak-ona-byla-tutaj-aktywna-tacy-sa-jej-nastepcy-chociaz-wcale-nie-sa-z-nia-spokrewnieni/ar/c1-14613927

       W roku 2022 formuła została rozszerzona na inne stowarzyszenia, fundacje i instytucje, których cele są spójne z ideami głoszonymi przez organizacje założycielskie. Stowarzyszenie na  rzecz Dziedzictwa Kulturowego Książąt Żagańskich i Kurlandzkich, które dystansowało się od działań TRÓJPOROZUMIENIA zrezygnowało z dalszej współpracy. Obecnie liczne imprezy organizowane w trzech miastach: konferencje historyczne, promocje książek, seminaria parkowe, pikniki, imprezy kulturalne, jubileusze są przestrzenią spotkań społeczników i samorządowców dbających o wspólne dziedzictwo kulturowe związane z postaciami Bironów, Talleyrandów i ich następców.

       Symbolem graficznym TRÓJPOROZUMIENIA są 3 stylizowane klucze symbolizujące chęć otwierania każdych drzwi do tajemnic przeszłości i szukania kluczowych rozwiązań do problemów, które łatwiej jest pokonywać działając wspólnie.