Rezerwat Zimna Woda

Zatonie od północnego zachodu graniczy z niewielkim rezerwatem przyrody “Zimna Woda”.

     Jego nazwa jest tradycyjna używana jeszcze w XIX wieku  przetłumaczona z języka niemieckiego (Kalten Wasser). Już przed II wojną światową teren ten był chroniony przez Niemców, jako rezerwat o łącznej powierzchni 80 ha. Walory terenu potwierdziły władze Polski tworząc w roku 1959 rezerwat ograniczając powierzchnie chronioną do  31 ha. Po  30 latach od tego momentu podjęto decyzję o poszerzeniu go o tereny dawniej chronione.

Rezerwat Zimna Woda to las typu łęgowego, który porasta głównie olsza. Specyficznie ukształtowany i rozbudowany w części nadziemnej system korzeniowy drzew rosnących okresowo w wodzie sprawia wrażenie odrealnionego krajobrazu.  Wiek rosnących tam drzew często przekracza 100 lat.

Podmokły teren i podłoże z murszu sprzyja dynamicznie rozwijającej się roślinności bagiennej. Poprzez swój charakter nie zawsze jest dostępny do celów krajoznawczych. Jest to jeden z nielicznych takich terenów zachowanych w województwie. Po środku rezerwatu jak serce bije źródło, które wraz z innymi wodami tworzy tajemniczą aurę tego miejsca.

Rezerwat najpiękniej wygląda wiosną kiedy jest największy poziom wody i jednocześnie rozkwitają kaczeńce, czeremcha i zawilce.

J. Skorulski