Zwierzyniec

 

Na starych mapach w lesie położonym miedzy Zatonia a Drzonkowem przy drodze do Zielonej Góry znajduje się miejsce podpisane Thier Garten ( zwierzyniec).

Był to prawdopodobnie teren, na którym utrzymywano dziką zwierzynę wypuszczaną podczas polowań. Możliwe, że była tam również hodowla bażantów podobnie jak w Otyniu księżna Dorota de Talleyrand-Périgord Zachowały się piękne szkice niezrealizowanego projektu budynków, które miały powstać w pobliskim Zwierzyńcu.

Na rysunku przedstawiona jest ośmiokolumnowa altana zwieńczona kopułowym dachem  charakterystyczna dla parkowych założeń XVIII i XIX wieku. Budynki takie nazywano świątyniami dumania. Na tej samej karcie znajduje się budynek podobny w proporcjach do świątyni, ale o regularnym oktagonalnym rzucie i dachu w kształcie ostrosłupa zwieńczonego żołędziowym guzem.  Dzisiaj to miejsce choć zmienione warte jest obejrzenia.

Do Zwierzyńca prowadzi od głównej drogi aleja starych drzew tuż przed wjazdem do Zatonia.

Początek Zwierzyńca zaznaczony jest mostkiem przerzuconym nad strumieniem Dłubnią na granicy pól i lasu.

Zachował się, choć mało już czytelny, układ dawnych ścieżek i cieków z mostkami zrobionymi w granitowymi ciosów. Widoczne są niewielkie wzniesienia i  rowy sugerujące, że stały w tych miejscach jakieś budynki.   Na skrzyżowaniu głównych ścieżek pozostał ociosany głaz, prawdopodobnie pozostałość o jakiejś tablicy. Niestety na tym terenie prowadzone jest gospodarka leśna, która w ostatnich latach mocno zaburzyła pierwotny wygląd tego niezwykle ciekawego miejsca na skraju dawnej wsi. Mimo to warto wybrać się na spacer.

J. Skorulski