Władze

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Prezes  –   Karwacka Aldona        stowarzyszenie@naszezatonie.org.pl    tel. 502 571 700 

z-ca Prezesa  – Jarosław Skorulski tel. 609 472 188

Skarbnik –  Józef Załucki

Sekretarz –  Teresa Ambroziak-Kowala

Protokolant – Anna Łuczkiewicz

Członek Zarządu  – Ryszard Rosa (odpowiedzialny za majątek stow.)

Członek Zarządu – Bożena Fuchs (odpowiedzialna za majątek stow.)

Członek Zarządu  – Maria Idzikowska tel. 507 759 773

Członek Zarządu – Krzysztof Sadecki

KOMISJA REWIZYJNA

Krystyna Wojtczak
Krzysztof Kowala
Krystyna Szygenda

 

Zebrania zarządu

Zarząd stowarzyszenia spotyka się w pierwszą środę miesiąca o godz.18.00. w świetlicy zatońskiej. Zmiany terminów z wyjątkowych powodów ogłaszane są na stronie internetowej.

Spotkania zarządu są otwarte dla członków i gości.