Władze

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Prezes  – Jarosław Skorulski          stowarzyszenie@naszezatonie.org.pl      tel. 609 472 188

z-ca Prezesa  – Bożena Fuchs

z-ca Prezesa – Piotr Lewandowski

Skarbnik –  Józef Załucki

Sekretarz –  Teresa Ambroziak-Kowala

Protokolant – Dorota Politowska        tel. 790 873 357

Członek Zarządu  – Ryszard Rosa (odpowiedzialny za majątek stow.)

 

KOMISJA REWIZYJNA

Krystyna Wojtczak
Krzysztof Sadecki
Małgorzata Torenc

 

Zebrania zarządu

Zarząd stowarzyszenia spotyka się w pierwszą środę miesiąca o godz.18.00. w świetlicy zatońskiej. Zmiany terminów z wyjątkowych powodów ogłaszane są na stronie internetowej.

Spotkania zarządu są otwarte dla członków i gości.