Zmiana w odbiorze śmieci w ZATONIU

W imieniu Pana Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. informuję, że z dniem 1 czerwca 2020r. zmianie ulega  dzień  odbioru odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach i worków BIO z Państwa nieruchomości. Zamiast wtorku będziemy odpady odbierać w sobotę. W załączeniu przedkładamy nowy harmonogram w celu przedłożenia informacji dla mieszkańców poszczególnych Sołectw. Pracownicy Spółki zostawią każdemu mieszkańcowi informację w skrzynce na listy, ponadto informacja zamieszczona jest na stronie internetowej (w zakładce wiadomości) oraz zmiany będą zamieszczone w aplikacji KIEDY WYWÓZ.

Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł