Turnus rehabilitacyjny- komunikat dla uczestników

    Uczestnicy turnusu rehabilitacyjnego, chciałam Państwa powiadomić że dopiero w tym tygodniu podpisałam nową umowę z biurem turystycznym ”POLONUS”  na wrześniowy  pobyt w Ośrodku Wczasowo – Rehabilitacyjnym ”PODDĄBEK” w Poddąbiu. Dla przypomnienia termin pobytu pozostaje bez zmian i odbędzie się od 6 do 20.09.2020r. Z powodu zmiany terminu, musiałam również dokonać korekty umowy w Urzędzie Miasta Zielona Góra. Pomimo że turnus wrześniowy jest droższy od majowego o 200,0 zł, to cena dla nas za turnus nie ulega zmianie. Z czego bardzo się cieszę, ponieważ wszystkie warunki umowy nie uległy zmianom.   Ostatnią ratę za turnus tj. 930,0 zł (dla uczestników z dofinansowaniem) musimy dokonać do końca lipca, o terminie wpłaty powiadomię Państwa osobiście.  Jak już wcześniej informowałam naszym transportem tam i z powrotem zajmie się  nasz sołtys . 

   Mam nadzieję tym razem pandemia w wyjeździe nam nie przeszkodzi, będziemy musieli się przygotować się do obostrzonych warunków sanitarnych panujących w ośrodku. Nie wymagane będą od uczestników testy na koronawirus.                                                                                                                                                                                                                   

Serdecznie Państwa pozdrawiam jednocześnie życzę zdrowia .

 

Stowarzyszenie ”Nasze Zatonie” – Teresa Ambroziak – Kowala

Zmiana w odbiorze śmieci w ZATONIU

W imieniu Pana Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. informuję, że z dniem 1 czerwca 2020r. zmianie ulega  dzień  odbioru odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach i worków BIO z Państwa nieruchomości. Zamiast wtorku będziemy odpady odbierać w sobotę. W załączeniu przedkładamy nowy harmonogram w celu przedłożenia informacji dla mieszkańców poszczególnych Sołectw. Pracownicy Spółki zostawią każdemu mieszkańcowi informację w skrzynce na listy, ponadto informacja zamieszczona jest na stronie internetowej (w zakładce wiadomości) oraz zmiany będą zamieszczone w aplikacji KIEDY WYWÓZ.

Wyjazd do Francji odwołany

Zarząd stowarzyszenia  podjął definitywną decyzję o odwołaniu w tym roku wyjazdu do Francji śladami księżnej Dino.

W obecnej sytuacji taka decyzja wydawała się jedynie słuszną. Wprawdzie obostrzenia łagodnieją nie  miej ograniczenia związane ze zmniejszeniem liczby osób mogących podróżować autobusem, znaczne ograniczenia w dostępie do zwiedzanych obiektów oraz ryzyko zaostrzenia ponownego innych ograniczeń przeważyły w podjęciu takiej decyzji.  Nasze plany przekładamy na następny rok.  Wszystkie wpłacone zaliczki na poczet wyjazdu zostaną zwrócone do połowy czerwca.

Powrót po 50 latach

     W piątek 24 kwietnia po południu odwiedziła Zatonie pani dr Ewa Lukas Janowska- historyk sztuki,  wieloletni Wojewódzki Konserwator Zabytków, ale przede wszystkim osoba, która jako pierwsza w 1972 roku, napisała opracowanie dotyczące ruin pałacu i parku w Zatoniu.

     

z dokumentacji dr Ewy Lukas Janowskiej w archiwum LWKZ

      Powstała wówczas obszerna dokumentacja zdjęciowa i pierwszy opis ruin zabytku.  Zdjęcia  dokumentowały doskonale ówczesny stan zachowania oranżerii, zarówno detale sztukateryjne jak i ocalałe fragmenty malarstwa ściennego. Pani Ewa Lukas Janowska spotkała się we wnętrzu oranżerii z Tomaszem Filarem, konserwatorem pracującym przy jego odtwarzaniu .

Z wielkim wzruszeniem pani Ewa wspominała ten czas sprzed 50 lat. Ze zdziwieniem zobaczyła że wśród fotografii jakie znajdują się na planszach pomagających w pracach rekonstrukcyjnych, są i te zrobione przez nią pół wieku wcześniej. 

 

Pani doktor przekazała również swoje cenne uwagi na temat kolorystyki wnętrza. Obecnie trwa ożywiona dyskusja, a w zasadzie ostry spór o kolory jakie powinny się znaleźć na ścianach w oranżerii. Zostało wykonanych kilkanaście próbek kolorystycznych i wkrótce zapadną ostateczne decyzje. 

     

Po wizycie w oranżerii pan Tomasz Filar pokazał również niedokończone jeszcze piaskowcowe płyciny do rekonstruowanego rzymskiego sarkofagu, który wkrótce stanie przed oranżerią.  Ten betonowy cokół, o który wielu odwiedzających park pyta, to właśnie szkielet rekonstruowanego sarkofagu. Zatonie pięknie łączy pokolenia ludzi wrażliwych na niedoceniany przez lata skarb, jakim jest kompleks pałacowo-parkowy. Jesteśmy coraz bliżej momentu, kiedy będziemy się mogli nim cieszyć w pełnej krasie.

J. Skorulski

Wycieczka do Francji komunikat 5

Szanowni Państwo 13 marca podczas rozmowy  z przedstawicielem biura podróży EXODUS zostało ustalone, że nie będziemy na razie podpisywali umowy na wycieczkę do Francji. Biuro zobowiązało się do przesunięcia potwierdzenia terminu rezerwacji hoteli do 14 kwietnia. Oznacza to, że nie odwołujemy w tym momencie wyjazdu, a jedynie przesuwamy czas decyzji o wyjeździe.

Nie tracimy nadziei, że sytuacja się unormuje i będziemy mogli bezpiecznie wyjechać.