Spotkanie z księciem Enrique de Villamor

Po raz kolejny przyjeżdża do Zatonia nasz przyjaciel książę Enrique de Villamor. Tym razem powodem przyjazdu do Polski jest seminarium parkowe, podczas którego wygłosi prelekcję na temat swojej cioci Beatrice de Andia, która jest w prostej linii potomkinią księżnej Dino i jej syna Alexandra. Wszystkich, którzy pamiętają go z wcześniejszych spotkań wiedzą, że swobodnie włada językiem polskim i chętnie opowiada o swoich działaniach. Minister Spraw Zagranicznych uznał jego zasługi dla Polski i Polaków i mianował go Konsulem Honorowym RP w Burgos.

    Zapraszamy na spotkanie przy kawie w zatońskiej Oranżerii 18 listopada o godz.18 z księciem Enrique de Villamor. Będzie można porozmawiać i dowiedzieć się więcej o najnowszych planach współpracy i o pracy w konsulacie. 

Delegacja parlamentarzystów pod przewodnictwem Marszałka Senatu prof. Tomasza Grodzkiego i wicemarszałek Sejmu Małgorzatą Gosiewską na zdjęciu z Konsulem Honorowym RP Enrique de Villamor w Burgos.

Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł