ILUMINACJE W PARKU RADOŚĆ I UTRAPIENIE

     Nikt nie ma wątpliwości, że zimowym przebojem 2023/2024 w woj. lubuskim są iluminacje w Zatoniu. Niestety frekwencja, która przerosła oczekiwania, stała się utrapieniem dla mieszańców sołectwa. Pozastawiane wjazdy do posesji, zniszczone trawniki, samochody zaparkowane na chodnikach uniemożliwiające bezpieczne przejście, łamane zakazy, korki i pewnie można tak jeszcze długo wymieniać.  Wszystko co jest radością dla odwiedzających gości, stało się  utrapieniem dla mieszkańców.

       Prezydent Miasta szykuje kompleksowe rozwiązanie dla zaspokojenia potrzeb parkingowych, które pozwoli w przyszłości rozwiązać trwale problemy zarówno gości i mieszańców. Pan  Prezydent  reagując jednak na obecną sytuację, proponuje doraźne rozwiązanie. Polegać będzie na tym, że  zostanie zwiększona  obecność służb porządkowych w okolicach parku. Ponadto mieszańcy, których posesje są blokowane przez parkujące samochody otrzymają płotki drogowe do zastawienia swoich wyjazdów z posesji.

Prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania na barierki drogowe u Sołtysa Krzysztofa Sadeckiego pod nr tel.691840109

Prosimy podać nazwisko oraz ilość segmentów. Termin zgłoszeń upływa 5 stycznia.

Płotki zostaną niezwłocznie zakupione i rozdysponowane dla mieszkańców Zatonia. 

 

Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł