Czyste powietrze wokół nas

W pierwszym wiosennym tygodniu, to jest od 22 do 26 marca 2021, dzieci z grupy starszej – „Nudzimisie” 5-6-latki realizowały program przedszkolnej edukacji antytytoniowej pt. „Czyste powietrze wokół nas” opracowany pod patronatem Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Obywatelskich. Celem programu było kształtowanie świadomej postawy ochrony własnego zdrowia dziecka w sytuacji, kiedy jest w bezpośrednim kontakcie z osobami palącymi. Podczas zajęć warsztatowych rozwijaliśmy wrażliwość przedszkolaków na szkodliwość palenia i jego skutki. Wskazywaliśmy także na pozytywne walory spędzania czasu w miejscach ze świeżym, czystym powietrzem. Kształtowanie prawidłowych postaw zdrowotnych wśród dzieci jest bowiem jednych z ważniejszych zadań przedszkola.

Tygodniowe zajęcia rozpoczęliśmy od aktywnej obserwacji otoczenia naszego przedszkola. Staraliśmy się zauważyć jak najwięcej źródeł dymu, ale też korzystać z wcześniejszych doświadczeń dzieci. Rozmawialiśmy potem o tym w przedszkolnej sali, odpowiadając sobie na pytania „Co, dlaczego i po co dymi?” Dzieci z łatwością potrafiły wyjaśnić czemu służą pojazdy, fabryki, piece, ale sednem rozmowy było uzmysłowienie sobie, że palenie papierosów niczemu nie służy.

Podczas realizacji programu antytytoniowego przedszkolaki zapoznały się również z jego bohaterem – dinozaurem Dinkiem. Ta pozytywna i optymistyczna postać pomogła dzieciom odpowiedzieć na kolejne stawiane tu ważne pytania „Jak się czuję, gdy dymi papieros?” oraz „Co lubię i czego nie lubię?”

Ostatnie dwa dni naszej warsztatowej pracy poświęcone zostały na zapoznanie się z negatywnymi skutkami palenia papierosów, nie tylko aktywnego wokół dziecka, ale także biernego, wpływającego bezpośrednio na samo dziecko. Uczyliśmy się jak skutecznie wymagać od dorosłych przestrzegania prawa dziecka do przebywania w czystym powietrzu i rozwijania postawy asertywnej dzieci wobec osób palących.

Przez tydzień naszej przedszkolnej pracy, dzieci prowadziły swoisty „dzienniczek”, w którym rysunkami i kolorowankami relacjonowały przebieg zajęć. Towarzyszyła nam też gazetka na przedszkolnym korytarzu z ważnymi ilustracjami i symbolami, dotyczącymi omawianej tematyki.

Praca z przedszkolnym programem „Czyste powietrze wokół nas” wywoływała u dzieci różne emocje, w zależności od konkretnego dnia i realizowanych w nim zabaw i zadań. Początkowo było to zaciekawienie, potem zamyślenie czy zdziwienie. Pojawiły się też momenty odczuwania dysonansu, zwątpienia, konsternacji i zmartwienia, kiedy okazało się, że wokół dzieci żyją osoby palące. Jednak pozytywne emocje wobec swoich najbliższych, pozwoliły przedszkolakom na kształtowanie pewności siebie i wiary we własne możliwości, dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom. Warsztaty zakończyły się optymistycznym nastrojem. Pracowicie wypełniane broszurki zostały zabrane do domów, by pochwalić się rodzicom. Mam nadzieję, że nie pozostaną „bez echa” porzucone w dziecięcych pokojach, ale jeszcze długo będą tematem rozmów w rodzinnym gronie i osiągną swój zamierzony cel.

Bo mały może jednak dużo 🙂

Renata Dobrucka-Ratajczak

Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł