Zmiana w Zarządzie Stowarzyszenia Nasze Zatonie

    Z wielką przykrością zawiadamiamy że nasz kolega Piotr Barszczewski zrezygnowała z powodów osobistych, z członkostwa w Zarządzie Stowarzyszenia Nasze Zatonie. Jednocześnie Piotr zadeklarował chęć dalszej pracy w stowarzyszeniu i pomocy przy imprezach.

    W myśl zapisów statutowych zarząd ma prawo do uzupełnienia składu w trakcie trwania kadencji. Na spotkaniu zarządu w dniu 3 marca została zgłoszona kandydatura Anny Łuczkiewicz. W swoich uchwałach zarząd jednogłośnie przyjął rezygnację Piotra i powołał na członka zarządu Anię. Piotrowi serdecznie dziękujemy za jego pracę, a Ani życzymy, żeby swoim działaniem wspierała jak najwięcej wspólnych inicjatyw.

Zarząd Stowarzyszenia

Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł