Turnus rehabilitacyjny KOMUNIKAT 1

     Uczestnicy turnusu rehabilitacyjnego, chciałam Państwa powiadomić że  Urząd Miasta w Zielonej Górze, przyznał nam dotację w wysokości 13000.00zł, wnioskowaliśmy o kwotę 15000,00 zł. W związku z powyższym przedstawiam Państwu ostateczne koszt turnusu:

Zapisało się na turnus 25 osób : 13000,00zł = 520,00zł/ osobę                                                 
Upust od agencji turystycznej – 1000,00zł : 25 osób = 40,00zł/ osobę.                                           
Łącznie dotacja + upust 520,00 + 40,00 = 560,00zł/osobę

KOSZT UCZESTNIKA [ z orzeczeniem o niepełnosprawności] – 2400,00 – 560,0 = 1840,00 zł  KOSZT UCZESTNIKA [bez orzeczenia o niepełnosprawności] – 2550,0 – 560,0 = 1990,0 zł Dopłata do pokoju 1- osobowego wynosi 500,00  zł.

     Oczywiście od podanej kwoty należy odliczyć już wpłaconą zaliczkę, odpowiednio 300,0zł i 600,0zł. Jednocześnie chciałam przypomnieć że zgodnie z regulaminem w razie rezygnacji z turnusu zaliczki nie zwracamy.   Chcę poinformować Państwa że jest już podpisana umowa pomiędzy naszym stowarzyszeniem a Agencją Turystyczną ”ALTUR” która sprzedała nam 25 miejsc [w pawilonie “D” – 13 pokoi ] w ORW”CONTESSA” w Dziwnówku. Umowa jest do wglądu u organizatorki  naszego turnusu, mowa tam jest między innymi jakie koszty turnusu poniesie uczestnik w razie rezygnacji i tak np.  jeżeli rezygnacja nastąpi na 29 dni przed rozpoczęciem turnusu pobrane zostanie 50% kosztów. Im krótszy termin rezygnacji przed rozpoczęciem turnusu koszty wzrastają aż do 70%, Wyjątek stanowią udokumentowane przypadki losowe [pobyt w szpitalu, zgon, nagła choroba uniemożliwiająca kontynuację pobytu na turnusie].

Serdecznie Państwa pozdrawiam, jednocześnie życzę zdrowia!

Stowarzyszenie ”Nasze Zatonie” – Teresa Ambroziak – Kowala

Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł