Rzeka Śląska Ochla


Największy wpływ na kształt współczesnej rzeźby terenu, na którym leży Zatonie, miały zlodowacenia. Najważniejszym jej elementem jest szeroka i płaskodenna dolina zwana Pradoliną Barycko-Głogowską. Dno pradoliny opada łagodnie w kierunku rzeki Odry.

Teren ten należy do wyjątkowo mało zdegradowanych przez działalność człowieka. Powodem tego stanu jest brak uciążliwego przemysłu oraz niższa od średniej gęstość zaludnienia. Stąd też obszar ten posiada niezaprzeczalne walory przyrodniczo–wypoczynkowe, w których w skład wchodzą ukształtowanie terenu, wody powierzchniowe i szata roślinna. Należy do nich przede wszystkim rzeka Śląska Ochla, a także trzy kompleksy leśne, które przetrwały do naszych czasów w prawie naturalnym stanie - to rezerwaty przyrody Zimna Woda, Bażantarnia i Bukowa Góra. Ujście Śląskiej Ochli tworzy przepiękną, malowniczą krainę będącą rajem dla okolicznych, jak i przyjezdnych wędkarzy.

 

Śląska Ochla ma swoje źródło w okolicach wsi Letnica i ciągnie się przez całą długość Obniżenia Nowosolskiego – będącego zachodnią częścią Pradoliny Barycko-Głogowskiej. Jest to forma dolinna wyniesiona na 76 m npm. w części zachodniej i 69 m npm. w części wschodniej. Na obszarze tym wyniesione są 3 jednostki morfogenetyczne: terasa zalewowa, terasa nadzalewowa i terasa wysoka.

Terasa – to forma terenu powstała w dolinie rzecznej wskutek erozyjnej działalności płynących wód. Występuje w zespołach, tworząc w przekroju poprzecznym doliny charakterystyczny układ schodów. Terasy występują w postaci spłaszczeń terenowych ciągnących się wzdłuż rzeki nad równiną zalewową. Posiadają zbliżony spadek i są oddzielone od siebie załomami. Każdy z nich świadczy o zmieniającym się z upływem czasu poziomie koryta rzeki.

Terasa zalewowa obejmuje 85% powierzchni całego obszaru i stanowi monotonną równinę lekko nachyloną w kierunku wschodnim, porozcinaną ciekami wód powierzchniowych. Formami urozmaicającymi monotonię rzeźby terenu są ciągi wydm zlokalizowane na zachód od wsi Jeleniow, na południowy-zachód i na południowy-wschód od wsi Jarogniewice oraz na linii Barcikowice Duże - Barcikowice Małe. Ich wysokości względne w stosunku do terenu otaczającego wynoszą 8 - 12 m.

Terasa nadzalewowa przylega półką o szerokości ok. 1 km do Wału Zielonogórskiego na linii Ochla - Sucha. Jest to teren wyniesiony średnio o ok. 10 m wyżej w stosunku do terasy zalewowej i nachylony w kierunku południowym. Rzeźba terenu monotonna, sporadycznie porozcinana dolinkami cieków powierzchniowych.

Terasa wysoka położona jest na południowy wschód od wsi Sucha i odcina się w rzeźbie wyraźnym progiem o wysokości bezwzględnej 81 - 84 m npm. Jest nachylona w kierunku południowym i charakteryzuje się dość monotonną rzeźbą.

Obniżenie Nowosolskie stanowiące fragment Pradoliny Barycko-Głogowskiej jest jednostką geologiczną o najmniej skomplikowanej budowie geologicznej. Jest to obszar zbudowany z osadów czwartorzędowych, plejstoceńskich wykształconych w postaci piasków i żwirów. Na obszarze terasy zalewowej występują piaski drobno i średnioziarniste. Lokalnie mogą pojawiać się przewarstwienia kilkudziesięciocentymetrowej miąższości zbudowane z glin pylastych. Na obszarze terasy nadzalewowej występują piaski i żwiry. Terasa wysoka jest zbudowana podobnie jak terasa nadzalewowa z piasków i żwirów. Odrębną formacją są ciągi wydm zbudowane z dobrze wyselekcjonowanych piasków drobnoziarnistych.

Śląska Ochla nie stanowi zagrożenia powodziowego ze względu na stosunkowo małe przepływy jednostkowe i bardzo rozwinięty system dopływów (cofki przy wysokich stanach wód). Zlewnia posiada swoisty ekosystem i wywiera wpływ na mikroklimat dolinny.

Stan sanitarny cieków zlewni Śląskiej Ochli jest zadowalający i odpowiada II i III klasie czystości. W ostatnich latach obserwuje się poprawę zarówno w zakresie zanieczyszczenia substancjami organicznymi, związkami biogennymi, jak i pod względem bakteriologicznym. Związane to jest z przekazywaniem do eksploatacji kolejnych oczyszczalni ścieków.

Co do etymologii nazwy rzeki Śląska Ochla (niem. Ochel) istnieją jej dwa wyjaśnienia.

Pierwsze podał w 1848 regionalny historyk pastor Otto Wolf, według którego pochodzi ona od polskiego słowa ochłoda lub okoł. Znaczenie pierwszego słowa jest w pełni jasne, co do drugiego, pastor kieruje się tym, iż istotnie rzeka wypływając w rejonie Letnicy lekkim łukiem skręca w kierunku Ochli, płynąc dalej do swego ujścia w rzece Odrze (w rejonie Nowej Soli).

Drugą, wersję podał w 1905 roku August Föerster wywodząc nazwę rzeki od słowa Ockel, co w języku niemieckim oznacza ochrę (glinę z dużą zawartością uwodnionego tlenku żelaza). Ta hipoteza także, ma realne podstawy, gdyż jeszcze dziś w rejonie rzeki występuje zabarwiająca okoliczne rowy glinka o czerwono-brunatnym lub żółtym odcieniu. Można też często znaleźć rudę darniową, z której zbudowany jest m.in. ochlański i zatoński kościół.

Odnośnie nazwy rzeki warto też nadmienić, iż mieszkańcy bardzo często nazywają ją Olchą, powstało to po 1945 roku, prawdopodobnie przez mylną interpretację nazwy rzeki Ochla, jako nazwy odnoszącej się do często rosnących przy tej rzece, lub w jej pobliżu, olchowych drzew.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gmina Zielona Góra

Herb i flaga Ochli - Paweł Szymon Towpik

Dariusz Pawlak

Stowarzyszenie Nasze Zatonie
adres do korespondencji:
Zatonie -Strumykowa 11
66-004 Zielona Góra
tel. kontaktowy  609 472 188


NIP 973-099-71-92
REGON 080525424
KRS 0000384957
Bank BGŻ 33 2030 0045 1110 0000 0207 1140

 

Copyright © 2019 Stowarzyszenie Nasze Zatonie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 |Replica Rolex

who also carried a  Replica Handbag marketing activities. These celebrity advertising increased Replica Louis Vuitton Handbags Elite status.I can not say how many times I saw the monogram bag sitting on the floor of the 2016 louis vuitton Replica handbags uk amusement park. It disgusts me to think.aqian100325 LV bags is very fashionable, which had to be taken in places like this. The Replica watches UK of the street are perfect for outdoor activities. Or, paint and a few bags of Antigua are safer around water.The best thing is to have a bag of the season to be sure. You can never go wrong with possession of more than a Watches Replica.It ‘was just a small article for the public to know and understand the importance of taking care of these fine Replica rolex items. Now I know it’s just a bag, and there are major issues in the world. I am aware of the crisis that we face every day.But for those of you who have Watches Replicas or if you want one day, just know that the way to treat affect the longevity of the bag.You can forward to the next generation, if we take care of her.2016 louis vuitton handbags made to last a lifetime. The quality of each Replica Rolex watches is eloquent.Tell the world that are one of the Hautes-fashioned. Come and get your Louis Vuitton bag today!Search of a 2016 louis vuitton handbags that is guaranteed to turn heads? We can almost guarantee a double when you add the Replica watches Aquarelle Speedy to your repertoire.
Acheter Levitra Acheter Levitra Generique Levitra En Ligne Lida Daidaihua kamagra france Viagra Strips Lida Paquets de tests Acheter cialis en ligne Acheter viagra en ligne viagra super active Acheter Levitra Kamagra Soft Tabs Viagra Kamagra En Ligne Cialis Acheter Cialis Viagra Soft
Scarpe da donna Scarpe Scarpe Adidas adidas Scarpe Scarpe Scarpe hogan oakley nike air presto new balance nike air max adidas Scarpe nike free nike blazer
michael kors Ray ban nike huarache Adidas Scarpe Abbigliamento Asics nike flyknit scarpe converse Scarpe air jordan scarpe da calcio nike free nike cortez nike roshe air max