Wystawa w Palmiarni

  W piątkowe popołudnie 28 sierpnia została w obecności licznej delegacji z Niemiec otwarta wystawa poświęcona parkowi w Branitz i w Zatoniu.

Wystawę poprzedziło wystąpienie Z-cy Prezydenta Miasta Krzysztofa Kaliszuka. Kamila Jągowskiego i prezesa Stowarzyszenia Nasze Zatonie Jarosława Skorulskiego.

Podczas wystawy można było nie tylko oglądać fotografie ale też gadżety promujące park w Zatoniu jakie będą rozdawane turystom.

red.

Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia w 2019 roku

Sprawozdanie  Zarządu Stowarzyszenia  „Nasze Zatonie” z działania organizacji w roku 2019.

 1. DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDU STOWARZYSZENIA

Zarząd stowarzyszeni  Nasze Zatonie spotykał się w 2019 roku systematycznie raz w miesiącu.  W sytuacjach przed dużymi imprezami również częściej. Większość spotkani odbywała się przy 100% frekwencji członków zarządu.  Stałe terminy spotkań sprawiały, że na posiedzenia przychodzili również członkowie  stowarzyszenia, którzy włączali się w dyskusje i wspierali pracę zarządu. Z czasem wprowadzono zasadę spotykania się pół godziny wcześniej w ścisłym gronie zarządu aby załatwiać sprawy formalne np. podpisywanie dokumentów, tak by godzina 18.00 do której byli przyzwyczajeni członkowie stowarzyszenia  była początkiem otwartego spotkania zarządu. Ze wszystkich spotkań zarządu sporządzane były szczegółowe, obszerne protokoły, które rozsyłane były pocztą mailowa do wszystkich członków, którzy podali swoje adresy do bazy danych.

Na spotkaniach zarząd stowarzyszenia skupiał się na :

– układaniu kalendarza imprez stowarzyszenia;

– przygotowywaniach projektów składanych do UM Zielona Góra;

– analizowaniu stopnia realizacji projektów i ich rozliczania;

– monitorowaniu stopnia przygotowań do imprez;

– podsumowywaniu zrealizowanych działań;

– prowadzeniu  dyskusji na temat bieżącej działalności oraz planów na przyszłość stowarzyszenia.

 1. DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA W 2019r.

Stowarzyszenie Nasze Zatonie w 2019 roku zorganizowało  13 następujących imprez.

 1. LUTY – Zabawa karnawałowa „Lata 20-te lata 30-te”
 2. KWIECIEŃ – Wycieczka autokarowa do parku i pałacu Branitz połączona ze spotkaniem polsko-niemieckim i programem artystycznym.
 3. MAJ – Turnus rehabilitacyjny dla emerytów w Darłówku
 4. CZERWIEC- „Salon Zatoński”- 330 rocznica wybudowania pałacu w Zatoniu – koncert kameralny w ruinach pałacu.
 5. LIPIEC – wycieczka do Wiednia i Bratysławy „Śladami księżnej Doroty na kongresie wiedeńskim”
 6. SIERPIEŃ – „Dzień Zatonia” – festyn rodzinny
 7. WRZESIEŃ – IX Jesienny Koncert Kameralny połączony z wystawą obrazów Carla Friedricha Seifferta z kolekcji prof. Czesława Osękowskiego.
 8. WRZESIEŃ – „Salon Zatoński” – koncert poezji śpiewanej zespołu ARETE w ruinach pałacu.
 9. PAŹDZIERNIK – Dzień seniora w Zatoniu recital Artura Belinga połączony z  zabawą taneczną.
 10. PAŹDZIERNIK – Jesienne pieczenie ziemniaków – festyn dla mieszkańców i członków stowarzyszenia.
 11. PAŹDZIERNIK – „Salon Zatoński” wernisaż obrazów „Galeria w Oranżerii II” połączony ze spotkaniem z grupą młodzieży z Kraju Basków.
 12. LISTOPAD – Spotkanie kresowiaków połączone z projekcją filmu „Kresy”
 13. LISTOPAD – Zabawa Andrzejkowa „ Dzieci kwiatów”.

 

Łącznie w zorganizowanych  imprezach w 2019 roku  uczestniczyło ok. 1200 osób.

Stowarzyszenie Nasze Zatonie było również inicjatorem lub współorganizatorem innych wydarzeń jakie miały miejsce w 2019 roku.

 1. W styczniu odbyło się spotkanie opłatkowe przygotowane wspólnie z mieszkańcami Zatonia.
 2. Przez cały 2019 rok w sali muzealnej w pałacu żagańskim prezentowane były w 2019 roku obrazy z kolekcji stowarzyszenia wraz z informacją o stowarzyszeniu. ( obrazy obejrzało ok. 5 tys. osób)
 3. W Zatoniu odbyła się polsko-niemiecka konferencja specjalistów od parków historycznych, podczas której dyskutowano na temat prac w parku zatońskim(czerwiec).
 4. Stowarzyszenie realizując zapisy porozumienia z organizacją APTCE kierowaną przez księcia Enrique de Villamor pomagało przy organizacji wyjazdu młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego nr V w Zielonej Górze do Francji śladami Talleyrandów(czerwiec).
 5. Członkowie stowarzyszenia uczestniczyli w przygotowaniach wystawy w Cottbus „Dwa pałace dwa parki”( lipiec).
 6. Stowarzyszenie przy współpracy z LWKZ i Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Świdnicy zorganizowało w kwietniu na terenie parku dwudniowe poszukiwania artefaktów. Kilkudziesięciu detektorystów ze Stowarzyszenia „Nadodrze” penetrowało zatoński park. Efektem poszukiwań była współorganizowana przez stowarzyszenie wystawa w muzeum prezentująca wykopaliska(sierpień).
 7. W 2019 roku doszło do podpisania porozumienia pomiędzy trzema organizacjami, które działają w Zatoniu, Otyniu i Żaganiu Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Otyńskiej, Stowarzyszenie na rzecz Dziedzictwa Książąt Żagańskich i Kurlandzkich oraz Stowarzyszenia Nasze Zatonie. Organizacje zadeklarowały wspólne działania na rzesz promocji miejsc związanych dziedzictwem księżnej Dino oraz wymianę doświadczeń(listopad).
 8. SPOSOBY POZYSKIWANIE ŚRODKÓW

Większość organizowanych imprez realizowana była z wykorzystaniem środków Miasta Zielona Góra w ramach projektów. Przyznane środki w większości wynikały z porozumienia podpisanego między organizacjami, a prezydentem miasta przed połączeniem miasta z gminą oraz od radnych miasta.

W 2019 roku stowarzyszenie wsparli następujący radni
1. Barczak Piotr
2. Binek Zbigniew
3. Budniak Marek
4. Budziński Jacek
5. Kuchta Wiesław
6. Legutowski Dariusz
7. Rosik Mariusz
8. Sroczyński Tomasz

Wszyscy wspierający stowarzyszenie radni otrzymali imienne podziękowania w formie ozdobnych dyplomów.

W 2019 roku kontynuowana była akcja promująca wśród mieszkańców Zielonej Góry przekazywanie 1% z podatku na rzecz stowarzyszenia. W związku z tym po raz kolejny zostały wydrukowane materiały promocyjne z postaci wizytówek.

Niewielka część środków pochodziła z darowizn często spontanicznych przy okazji organizacji imprez.

Stałym źródłem finansowania działalności były również składki członków.

 1. PROMOCJA STOWARZYSZENIA

W całym 2019 roku lokalne mediach prasa, radio i telewizja komentowały nasze działania.  Dziennikarze chętnie promowali  imprezy organizowane przez stowarzyszenie , przedstawiali relacje i swoje opinie, zapraszali na wywiady dotyczące działań jakie podejmowane były w Zatoniu. Wszystkie doniesienia medialne o stowarzyszeniu i działaniach na terenie Zatonia były bardzo pozytywne.

Dobry pijar Zatonia był podtrzymywany w mediach również dzięki zakończonej w 2018 roku rewitalizacja ruin pałacu. Inwestycja ta  doczekała się w 2019 r. dwóch prestiżowych ogólnopolskich nagród jakie otrzymało Miasto Zielona Góra: „Zabytek Zadbany” i „Modernizacja roku” w obu przypadkach podkreślano znaczenie strony społecznej w realizacji inwestycji,  czyli pośrednio lub bezpośrednio odwoływano się do działań stowarzyszenia. Nikt dzisiaj w Zielonej Górze nie ma wątpliwości, że jednym z  czynników i niewątpliwie pierwszym  jaki zaistniał była postawa społeczna naszej organizacji , która od lat działała na rzecz  przywrócenia tego dziedzictwa kulturowego społeczeństwu.

W 2019 roku nastąpiły kilkakrotne blokady strony internetowej wraz z jej wyłączeniem. Było to skutkiem starego nieefektywnego systemu, który był podatny na wirusy. Zarząd stowarzyszenia podjął decyzję o zbudowaniu zupełnie  nowej witryny internetowej stowarzyszenia opartej o system zarządzania treścią z nowoczesną  szatą graficzną. Prace nad witryna rozpoczęły się w grudniu 2019r.

 

 1. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

Niewątpliwym dużym sukcesem stowarzyszenie Nasze Zatonie w 2019 roku był wzrost liczby nowych członków i zaangażowanie się ich prace organizacji. Można było zauważyć również wyraźną tendencję polegającą na zapisywaniu się do stowarzyszenia osób nie mieszkających w Zatoniu. Wśród członków coraz więcej jest osób mieszkających w tzw. starej Zielonej Górze, a nawet w innych miastach takich jak Żagań czy Nowa Sól. Pokazuje to uniwersalny charakter naszej organizacji . Łącznie w 2019 roku do stowarzyszenia wstąpiło 18 osób.

 1. WNIOSKI KOŃCOWE

Podsumowując działalność stowarzyszenia w 2019 roku można z powodzeniem wysunąć następujące wnioski :

 1. Następuje stały rozwój organizacji zarówno jeżeli chodzi o liczbę członków jak i poziom organizowanych imprez.
 2. Stowarzyszenie rozwija współpracę z innymi organizacjami zarówno w Polsce jak i za granicą.
 3. Organizowane przez stowarzyszenie imprezy o różnorodnym charakterze niezmiennie przyciągają uczestników zarówno stałych bywalców jak i nowe osoby.
 4. Stowarzyszenie organizuje imprezy, które od lat cieszą się zainteresowaniem ( koncerty, turnusy rehabilitacyjne, festyny) jak i nowe,  które również przyciągają uczestników ( dzień seniora, spotkania kresowiaków, bale tematyczne)
 5. Każdego roku powiększa się baza sprzętowa jaką dysponuje stowarzyszenie.
 6. Po zabezpieczeniu ruin pałacu, stowarzyszenie zaadoptowało obiekt, wykorzystując z powodzeniem przestrzeń  na organizację imprez plenerowych.
 7. Poprzez działania stowarzyszenia stale rośnie popularność Zatonia jako miejsca, w którym można odpocząć i skorzystać z oferty imprez na wysokim poziomie.
 8. Otwarta formuła większości imprez oraz ich stała jakość budują w społeczeństwie lokalnym wysoką markę zarówno stowarzyszenia i całego Zatonia.

 

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA „NASZE ZATONIE”

Turnus rehabilitacyjny -komunikat

Uczestnicy turnusu rehabilitacyjnego, chciałam Państwu przypomnieć, że wyjeżdżamy na turnus już 6-go września 2020r, o godz. 4 rano. Autobus będzie podstawiony w Zatoniu na przystanku przy parku.

Proszę o przybycie przynajmniej 15 minut przed odjazdem, żebyśmy punktualnie o godz. 400 mogli wyruszyć w drogę. Jednocześnie przypominam o zabraniu ze sobą maseczek oraz leków, które na co dzień używacie na całe 14 dni.

Ponieważ pierwszym posiłkiem w Ośrodku ”PODDĄBEK” w Poddąbiu będzie kolacja, a więc dobrze jest na drogę zaopatrzyć się w kanapki i butelkę wody.

Serdecznie Państwa pozdrawiam.

Stowarzyszenie ”Nasze Zatonie” – Teresa Ambroziak – Kowala

Zebranie Walne członków stowarzyszenia

Zgodnie z informacja zawartą w protokole ze spotkania zarządu stowarzyszenia jaka została wysłana pocztą mailową do członków  stowarzyszenia 26 lipca,  Zarząd Stowarzyszenia Nasze Zatonie zwołuje
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW.

Walne Zgromadzenie odbędzie się 29 sierpnia o godz. 17.00 w świetlicy w ZATONIU.

 

Porządek obrad.

 1. Wybór komisji skrutacyjnej
 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego za rok 2019
 4. Przedstawienia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
 5. Podjęcie uchwał o przyjęciu sprawozdań
 6. Zmiany w statucie stowarzyszenia
 7. Wybór władz stowarzyszenia na kolejną kadencję
 8. Sprawy różne

WAŻNE INFORMACJE

 1. Czas trwania Zgromadzenia będzie ograniczony do niezbędnego minimum.
 2. Sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia będzie umieszczone na stronie internetowej  w czwartek 27 sierpnia, tak żeby wszyscy członkowie mogli się z nim zapoznać wcześniej.
 3. Na sali w świetlicy będą zabezpieczone środki dezynfekcyjne.
 4. Wszyscy uczestnicy powinni przebywać w świetlicy w maseczkach ochronnych.
 5. Wszyscy uczestnicy na wejściu będą mieli mierzoną temperaturę.
 6. Bardzo prosimy aby osoby z objawami infekcyjnymi nie brały udziału w Zgromadzeniu.

Zarząd Stowarzyszenia Nasze Zatonie.

Powrócił “Chłopiec z łabędziem”

Po 75 latach na postument w fontannie przed pałacem w Zatoniu powróciła rzeźba „Chłopiec z łabędziem”, albo jak niektóre źródła podają „Młody faun z łabędziem” .  Jest to oczywiście kopia dawnej rzeźby, ale wykonana w tej samej odlewni  w Gliwicach, którą w XIX wieku kierował Theodor Kalide.

Theodor Kalide był  jednym z najwybitniejszych niemieckich rzeźbiarzy XIX wieku. Urodził się w 1801 r. roku w Chorzowie. W roku 1817 rozpoczął pracę w modelarni odlewów Huty Gliwice, a dwa lata później zaczął studia w Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie. Był uczeniem Schadowa i Raucha. Po burzliwej karierze artystycznej, ostatnie lata życia spędził w Gliwicach gdzie zmarł w roku 1863. Jego grób, o który do dzisiaj dbają mieszkańcy, znajduje się na Cmentarzu Hutniczym. W muzeum gliwickim jest cały dział poświęcony jego twórczości. Jedną z najsłynniejszych rzeźb Kalide jest „Młody faun z łabędziem”, potocznie nazwany „Chłopcem z łabędziem”. W 1834 roku rzeźbiarz  ukończył jego gipsowy model, a w 1838 odlał ją w brązie. Jej pierwszy egzemplarz zakupił król pruski Fryderyk Wilhelm III. To właśnie na jego dworze spędzała dzieciństwo księżna Dorota. Pierwszy egzemplarz dzieła  stanął on na berlińskiej Wyspie Pawiej. W 1851 roku, to samo dzieło ( kolejny odlew), wyróżnione podczas wystawy światowej w Londynie  zostało  zakupione przez brytyjską królową Wiktorię. Królowa zawiozła „Chłopca z łabędziem” na wyspę Wight, do swojej rezydencji, gdzie podziwiać możemy go do dzisiaj.

Tak więc rzeźba podziwiana przez królów powtórnie stanęła przed zatońskim pałacem w dniu 20 sierpnia 2020.  Inne kopie tej rzeźby możemy oglądać między innymi w Warszawie, Wrocławiu, Legnicy, Chorzowie i Mińsku na Białorusi.

Trwają już ostatnie prace przed zamontowaniem dysz i napuszczeniem wody

     Do zatońskiego parku została przywieziona również rzeźba Dzika Kalidońskiego (oryginał tej antycznej rzeźby znajduje się w Galerii Uffizi we Florencji). Dzik powinien  stanąć w pierwotnym miejscu czyli przy fontannie za grotą.

 

Niestety na tym etapie ta  fontanna nie będzie odbudowywana, wiec dzik tymczasowo przysiadł  przy stawie w okolicy pałacu.  Będzie jeszcze ostatecznie osadzony, podbarwiony  i otrzyma anturaż z roślin.

Obecnie jest obiektem podziwianym głównie przez zmorę zatońskiego parku, czyli „KONESERÓW TRUNKÓW NIEBANALNYCH”, którzy skutecznie odstraszają gości.  Wstyd na okolicę to mało powiedziane.

J. Skorulski

Niedziela na rowerach w Otyniu.

   

Miłośnicy 2 kółek mają świetną okazję do spotkania. Współpracujące ze Stowarzyszeniem Nasze Zatonie, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Otyńskiej w osobie prezesa Sylwestra Filipiaka zaprasza na II Święto Roweru. Nasi przyjaciele kontynuują otyńskie tradycje rowerowe. Niewiele osób wie, że Otyń słynął przed II wojną światową z produkcji rowerów, których schodziło z taśmy  aż 1500 sztuk tygodniowo. Mam nadzieję, że tegoroczne święto będzie co najmniej tak udane jak poprzednie.                                

Uczestnicy będą mogli wziąć udział w wycieczce oraz zobaczyć historyczne rowery jakie produkowano w otyńskiej fabryce „Edelweiss”. A może nawet uda się spróbować swoich sił w jeździe na bicyklu. Organizatorzy mają do rozdania 170 okolicznościowych koszulek.

PAMIĘTAJ

9 SIERPNIA NIEDZIELA

GODZ. 15.00

Zajazd  ZŁOTY   ŁAN

ZAPRASZAMY

Szczegóły programu na stronie

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Otyńskiej

Co w parku słychać?

Park się zmienia i nie ma co do tego wątpliwości!

 Mimo, że w okresie pandemii prace wyraźnie zwolniły i planowany termin otwarcia na 28 sierpnia jest już nierealny, to jednak każdego tygodnia coś nowego w parku się pojawia.

Trwają obecnie prace przy dwóch nieckach fontanny. Montowane są systemy, które będą doprowadzały wodę do dysz. Uszczelniana jest niecka fontanny przed pałacem, która wkrótce zostanie zwieńczona rzeźbą Theodora Kalide „Chłopiec z łabędziem”.

Druga fontanna tzw. „Treflowa” jest do nowa murowana i zaczną się już niedługo prace przy nakładaniu jej kołnierza z piaskowca. Ale woda w parku , to nie tylko fontanny, są przecież jeszcze  stawy. Ten większy z wyspą, zasilany strumieniem Dłubnia, już od roku cieszy oczy oglądających, ale te mniejszy między pałacem a folwarkiem  właśnie po raz pierwszy został próbnie napełniony wodą.

Jego największą atrakcją będzie rzeźba „Dzika kalidońskiego”, który będzie stał tuż przy lustrze wody.  Wokół stawu trwają teraz prace pielęgnacyjne  i nasadzenia krzewów. Najważniejszym elementem małej architektury w parku książęcym jest jednak wielka altana, która koronuje sztuczny kopiec.

Właśnie teraz  powstaje piękna ażurowa konstrukcja, którą pokryją róże. Kiedy powstawała, nadano jej nazwę „Świątynia różana”, więc to właśnie te krzewy będą ją zdobiły.

Najdłuższa oś widokowa parku, czyli widok z altany przez łąkę Joanny na północną fasadę pałacu, jest już praktycznie gotowy.

     

     Każdy tydzień przybliża nas do otwarcia parku i zakończenia prac ale trzeba jeszcze poczekać. Jak długo? Trudno z całą stanowczością stwierdzić. Raczej trzeba się nastawić na to, że pierwszą kawę w oranżerii napijemy się na początku października. Niech pocieszeniem będzie dla niecierpliwych to, że w promieniu 100 km od Zielonej Góry piękniejszego miejsca na wypicie kawy z pewnością nikt nie znajdzie.

J. Skorulski

Relacja z koncertu “Uczta u Baltazara”

Zapraszamy do obejrzenia relacji z koncertu. Autorem filmu jest Pan Bogdan Pastyrczyk.