Wycieczka do Francji komunikat 4

    Szanowni Państwo zebrała się odpowiednia liczba osób, które chcą wyjechać na wycieczkę do Francji śladami Doroty de Talleyrand-Périgord. Mamy zapisanych minimalną liczbę uczestników, czyli 34 osoby.  Mamy więc gwarancję wyjazdu i utrzymania ceny. Oczywiście wolne miejsca jeszcze są i chętnie wpiszemy na listę kolejne osoby. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami następuje teraz drugi etap czyli zbieranie zaliczek po 200 zł od osoby.

Proszę wszystkich zapisanych o wpłaty na konto stowarzyszenia Nasz Zatonie do dnia 10 marca.

Bank BGŻ 33 2030 0045 1110 0000 0207 1140

W tytule wpłaty proszę zawrzeć imię i nazwisko osoby zapisanej z dopiskiem zaliczka na wycieczkę do Francji.

    Z uwagi na dynamiczną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa informuję, że na razie nie będziemy wpłacać pieniędzy do biura podróży. Podczas rozmowy  w Biurze Podroży Exodus w dniu 13 marca poruszymy kwestię bezpieczeństwa i możliwości wycofania się z  wyjazdu jeżeli sytuacja epidemiologiczna przybierze niekorzystny obrót. Dopiero po tej informacji wspólnie z Państwem podejmiemy decyzję o dalszych krokach.

Wycieczka do Francji komunikat 3

Szanowni Państwo mamy na ten moment 25 osób zapisanych na wycieczkę. Sporo osób pyta ale brakuje nam jeszcze 9 osób żeby można było podpisać umowę z biurem podróży. Przesunięto nam ostateczny termin potwierdzenia wycieczki do 15 marca. Zapytajcie znajomych, może ktoś jeszcze będzie  miał ochotę razem z nami poznać Francję i miejsca związane z księżną Dino.

Wszystkie informacje w komunikacie 1 i 2

Kamień, król, książę i baron

     15 lutego 2020 roku kilkugodzinną wizytę w Zielonej Górze złożył książę Enrique de Villamor oraz Jego Wysokość Dom Filipe de Braganca e Burbon. Pretekstem wizyty było odkrycie dokonane w zatońskim parku, a w zasadzie na jego obrzeżach. Podczas prac  przy ścieżce rowerowej przy ul. Księżnej Doroty u zbiegu z ul. Lipową odsłonięto głaz z napisem „Allee Renduffe”.  To kamień poświęcony XIX–to wiecznemu dyplomacie portugalskiemu w służbie Jana VI i Marii II.  

    Dom Filipe kieruje pracami „Instytutu Historii im. Jana VI” i zatońskie odkrycie wywołało spore poruszenie w Portugalii. Baron Renduffe będąc na placówce w Berlinie zaprzyjaźnił się z księżną Dorotą de Talleyrand-Périgord i odwiedził w 1844 roku Żagań i Zatonie.   

     W sobotnie południe Dom FIlipe oraz ks. Enrique de Villamor zapoznali się pracami w naszym parku, a następnie w pałacu w Kisielinie odbyło się spotkanie z władzami i przedstawicielami Miasta Zielona Góra. Architekt krajobrazu Agnieszka Kochańska zapoznała uczestników spotkania z planami aranżacji miejsca wokół zatońskiego kamienia. Dyr. Departamentu Oświaty i Spraw Społecznych Wioleta Haręźlak wręczyła gościom zaproszenia na uroczystość otwarcia parku w sierpniu. Z wdzięcznością za zachowanie i utrwalenie pamięci portugalskiego dyplomaty portugalski gość Dom Filipe wręczył akt honorowego członkostwa „Instytutu Historii Jana VI” Miastu Zielona Góra oraz Jarosławowi Skorulskiemu.

Mariusz Zalewski,Agnieszka Kochańska, ks. Enrice de Villamor, Dom Filipe, Wioleta Haręźlak,Jarosław Skorulski,Tomasz Sroczyński,Daria Landzwojczak, Mariusz Rosik

Pozostała część krótkiej wizyty poświęcona była  współpracy zielonogórskiej „Budowlanki” ze stowarzyszeniem APTCE i szkołą w Hiszpanii.

J.Skorulski

Turnus rehabilitacyjny-komunikat 2

      Komisja kwalifikacyjna stowarzyszenie Nasze Zatonie  obradowała na posiedzeniu w dniu 11 lutego 2020 roku. Spośród osób, które złożyły deklaracje wyjazdu na turnus rehabilitacyjny komisja zakwalifikowała do dofinansowania w wysokości 500 zł.  20 osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów. Wszystkie zainteresowane osoby zostały poinformowane o dofinansowaniu lub jego braku.

      Spotkanie organizacyjne dla uczestników wyjazdu  odbędzie się w dniu 25 lutego o godz. 17.00 w świetlicy. Na spotkaniu uczestnicy zobowiązani są do wpłaty zaliczki na wyjazd w wysokości 200 zł.

(-)
Komisja Kwalifikacyjna

Wycieczka do Francji – komunikat 2

    Zgodnie z ustaleniami na zarządzie pragnę przesłać kilka szczegółowych informacji dotyczących zwiedzanych miejsc i programu lipcowego wyjazdu.

    Nasza wycieczka, tak jak każda inna w Dolinę Loary umożliwia zwiedzenie jedynie cząstki dziedzictwa kulturowego jakim jest kumulacja na niewielkiej przestrzeni potężnych, wielkich, średnich, niewielkich  i całkiem małych zamków pałaców i rezydencji. Wspólnie z biurem podróży EXODUS wybraliśmy dla Państwa

1. DWA WIELKIE HITY DOLINY LOARY CZYLI:

      Zamek na moście – Chanonsou z renesansowym wnętrzem, w którym unosi się nadal zapach palonego dzisiaj w wielkich kominkach drewna, gdzie komponowane są dla każdego z pomieszczeń finezyjne bukiety kwiatowe, a wokół  zamku wytchnienie dają zadbane ogrody. Zamek ten przez wielu uważany za najpiękniejszą perełkę regionu.

    Kolejny hitem Doliny Loary jest zamek Villandry z największymi ogrodami renesansowymi. Zamek, który za sprawą właścicieli  z rodziny Carvallo, którzy zakupili do w 1906 roku został gruntownie wyremontowany i dzisiaj bije rekordy popularności wśród turystów.

2.DRUGIM CELEM SĄ DWA PIĘKNE, CHOĆ BARDZO ODMIENNE W WYGLĄDZIE I KLIMATACH MIASTA.

Jedyny i niepowtarzalny Paryż 

Urokliwe i tajemnicze Tours

3. TRZECI CEL, TO MIEJSCA ZWIĄZANE Z KSIĘŻNĄ DINO I JEJ POTOMKAMI.

    Ogromny zamek Valencay z pamiątkami po ministrze Talleyrandzie, Dorocie i jej potomkach. Miejsce skrywające historie związane z Napoleonem, królami Neapolu i Hiszpanii. To w końcu zamek, w którym ukrywano Wenus z Milo i w którym dla Doroty i Karola gotował najsłynniejszy kucharz świata Maria Antuan Carem.

    Zajedziemy też na chwilę do  malutkiej choć niezwykle urokliwej wiejskiej rezydencji księżnej Dino- Bouges. To pałacyk ofiarowany jej przez ministra Talleyranda. Kosztowny prezent połączony z wyznaniem jej miłości. Miał jej dawać poczucie niezależności od niego, ale bliskość z jego rezydencją w Valencay nie pozostawiała złudzeń, że w zasadzie w każdej chwili mógł się z nią widzieć. To mała szkatułka, w której stary Talleyrand chciał zatrzymać najcenniejszy klejnot.

    Zobaczymy również pałac Rochecotte, który sama zakupiła księżna Dino i który stał się drugą po Zatoniu jej prywatną rezydencją. I choć znajduje się w nim dzisiaj  luksusowy hotel,  to postaramy się zwiedzić choćby ogrody i pałacową kaplicę , którą tak bardzo upodobała sobie księżna Dino.

    Kolejną, niewątpliwie wielką, atrakcją na naszej trasie będzie zamek Montresor. Z punktu widzenie Polaków najważniejszy zamek nad Loarą, bo jako jedyny należący od XIX wieku do polskich właścicieli. Zamek, w  którym obecnie mieszka Maria hrabina Rey z Potockich pra,pra, wnuczka księżnej Dino. Osoba, bardzo kibicująca naszym działaniom w Zatoniu. Być może przy odrobinie szczęścia uda się podczas wyjazdu zorganizować  z nią spotkanie.

Program jest bardzo intensywny ale i skrojony tak, by starczyło czasu na dobrą kawę i romantyczne spacery się po klimatycznych zaułkach.

PAMIĘTAJCIE ZAPISY TYLKO DO ŚRODY 12 LUTEGO
SZCZEGÓŁY W KOMUNIKACIE NR1

J.Skorulski

 

Regulamin rekrutacji na turnus rehabilitacyjny

Regulamin rekrutacji  osób ubiegających się o dofinansowanie na turnus rehabilitacyjny organizowany przez stowarzyszenie Nasze Zatonie.

 

 1. Stowarzyszenie Nasze Zatonie organizuje wyjazdy rehabilitacyjne pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Miasta Zielona Góra.
 2. Regulamin rekrutacji uchwala zarząd stowarzyszenia.
 3. Zarząd po otrzymaniu informacji o wysokości dotacji z Miasta podejmuje decyzję o liczbie osób, która otrzyma dofinansowanie.
 4. O dofinansowanie na wyjazd, na turnus rehabilitacyjny mogą się ubiegać osoby spełniające następujące kryteria:

– emeryci, renciści lub osoby przewlekle chore;

– osoby samodzielne (samoobsługowe niewymagające wspomagania) lub niesamodzielne pod warunkiem zapewnienia opiekuna;

– mieszkańcy sołectwa Zatonie, lub mieszkańcy Zielonej Góry niebędący mieszkańcami sołectwa Zatonie, ale będący członkami Stowarzyszenia „Nasze Zatonie” (organizatora wyjazdu).

 1. Rekrutacji na określoną liczbę miejsc dokonuje komisja rekrutacyjna, zwana dalej komisją, powołana przez zarząd stowarzyszenia, w skład której wchodzą:

– osoba odpowiedzialna za projekt (wyjazd);

– członek zarządu stowarzyszenia nieubiegający się o dofinansowanie na wyjazd;

– członek stowarzyszenia nieubiegający się o dofinansowanie.

 1. Zapisy kandydatów na turnus odbywają się jedynie osobiście, w określonym i podanym do publicznej wiadomości terminie.
 2. Komisja przydziela osobom ubiegającym się o dofinansowanie punkty wg tabeli.

 1. Komisja po weryfikacji danych i przydzieleniu punktów ogłasza listę osób zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania.
 2. Dofinansowanie otrzymują osoby z największą liczbą punktów.
 3. Jeżeli na ostatnim punktowanym miejscu umożliwiającym dofinansowanie znajduje się kilka osób, to decyzję, która z nich otrzyma dofinansowanie podejmuje komisja w drodze głosowania. Jeżeli to nie przyniesie rozstrzygnięcia zadecyduje losowanie.
 4. Decyzja o dofinansowaniu zostanie ogłoszona wraz z listą na stronie internetowej stowarzyszenia nie później niż 4 dni po obradach komisji.
 5. W momencie kiedy po ogłoszeniu listy, jedna z osób zrezygnuje z udziału w turnusie komisja przyznaje dofinansowanie innej ubiegającej się osobie bez ogłaszania dodatkowego naboru. Decyzja podejmowana będzie zgodnie z zasadami z pkt. 9 regulaminu.
 6. Komisja może odmówić dofinansowania osobie, której działania są sprzeczne z celami stowarzyszenia, działa na szkodę społeczności lokalnej, lub istnieją obawy, że jej zachowanie na wyjeździe może przysporzyć organizatorom kłopotów.
 7. W miarę możliwości stowarzyszenie będzie starało się zapewnić miejsca również dla zainteresowanych wyjazdem na turnus rehabilitacyjny za 100% odpłatnością.
 8. W przypadku ograniczonej liczby miejsc w ośrodku, dla osób ze 100% odpłatnością pierwszeństwo do zarezerwowanych miejsc będą mieli w kolejności:

– członkowie stowarzyszenia Nasze Zatonie;

– mieszkańcy Zatonia niebędący członkami stowarzyszenia;

– pozostali zainteresowani.

 1. Wszystkie kwestie sporne związane z udzieleniem dofinansowania, a nie zawarte w regulaminie rozstrzyga komisja.
 2. Decyzja komisji jest ostateczna.

      (  –   )

      ZARZĄD STOWARZYSZENIA
        NASZE ZATONIE

        05.02.2020

Turnus rehabilitacyjny – komunikat 1.

OGŁASZAMY ZAPISY NA TURNUS REHABILITACYJNY DLA SENIORÓW I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

JUŻ PO RAZ SIÓDMY STOWARZYSZENIE ” NASZE ZATONIE” ORGANIZUJE TURNUS REHABILITACYJNY DLA ( 20 OSÓB ) SENIORÓW I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.     DOFINANSOWANIE OTRZYMALIŚMY OD PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA.
TURNUS REHABILITACYJNY ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE OD 16.05 – 30.05.2020r.
                                                                                                                                             SZANOWNI PAŃSTWO!
TYM RAZEM POJEDZIEMY DO PODDĄBIA DO OŚRODKA ”PODDĄBEK” OŚRODEK NOWOWYBUDOWANY, BUDYNKI WYPOSAŻONE W WINDY. POŁOŻONY JEST 300M OD PLAŻY. NA TERENIE OŚRODKA ZNAJDUJE SIĘ BASEN LETNI NA DACHU, ALE CZYNNY W SEZONIE, ORAZ DRUGI KRYTY.  POKOJE  JAKO 2-POKOJOWE APARTAMENTY, A W NICH POKOJE 2, 3, 4 OSOBOWE  Z ŁAZIENKAMI , WYPOSAŻONE W SPRZĘT PLAŻOWY, KAŻDY Z TELEWIZOREM, INTERNETEM, LODÓWKĄ, CZAJNIKIEM.

WYŻYWIENIE : 3 POSIŁKI DZIENNIE : ŚNIADANIA I KOLACJE W FORMIE BUFETU, OBIAD SERWOWANY DO STOLIKA. MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA  Z DIET

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE TURNUSU REHABILITACYJNEGO :
14 NOCLEGÓW, ŚWIADCZENIA ZACZYNAJĄ SIĘ KOLACJĄ, PIERWSZEGO DNIA I KOŃCZĄ ŚNIADANIEM OSTATNIEGO DNIA. WIZYTA LEKARSKA I OPIEKA PIELĘGNIARKA, – ZABIEGI 3 DZIENNIE, W DNI ROBOCZE WG WSKAZAŃ  LEKARZA   [ OGÓŁEM30]+ GIMNASTYKA W BASENIE KRYTYM. PROGRAM ANIMACYJNY: ZABAWY TANECZNE, DYSKOTEKI, OGNISKO Z PIECZENIEM KIEŁBASEK, WYCIECZKA DO USTKI Z REJSEM STATKIEM .                    

ZABIEGI LECZNICZE WYKONYWANE W OŚRODKU :

  MASAŻ CZĘŚCIOWY, BOA, KRIOTERAPIA ,SOLLUX, BIOTRON, INHALACJE, GALWANIZACJA, DIADYNAMIK, MAGNETRONIK, ULTRADZWIĘKI, FONOFOREZA, JONOFOREZA, LASER PUNKTOWY, OKŁADY BOROWINOWE, GIMNASTYKA GRUPOWA I W BASENIE.                                              

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE ORAZ  ZAPISY NA TURNUS   ODBĘDĄ SIĘ DN. 11.02.2020 R ;  O  GODZ. 17 tej, W  ŚWIETLICY  W ZATONIU.                               

 KOSZT TURNUSU:

DOFINANSOWANIE 10 000,00 ZŁ : 20 OSÓB = 500,00 ZŁ NA OSOBĘ
KOSZT TURNUSU NA OSOBĘ W POKOJU – 2 OSOB. Z BALKONEM – 1700,00 ZŁ
KOSZT TURNUSU NA OSOBĘ W POKOJU – 3 OSOB.  – 1600,00 ZŁ
KOSZT UCZESTNIKA : (OD PODANYCH KWOT NALEŻY ODJĄĆ DOFINANSOWANI  W WYSOKOŚCI 500,00ZŁ 

WIĘCEJ INFORMACJI  O OŚRODKU ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA STRONIE www.poddąbek.pl              

 W ZAŁĄCZENIU PRZEDSTAWIAMY ZAINTERESOWANYM REGULAMIN DOFINANSOWANIA DO TURNUSU REHABILITACYJNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE.

ORGANIZACJĄ WYJAZDU NA TURNUS ZAJMUJE SIĘ TERESA AMBROZIAK – KOWALA                                    tel. 68 3275320

Wycieczka do Francji komunikat 1

Szanowni Państwo zgodnie z propozycją jaka wybrzmiała po naszym ostatnim wyjeździe do Wiednia chcielibyśmy w tym roku zaproponować wycieczkę
„Śladami Doroty de Talleyrand-Périgord 
FRANCJA”

Dzisiaj pierwszy komunikat

 1. Jedziemy z biurem Podróży Exodus
 2. Termin: 6-10.07.2020
 3. Cena: 1500 zł (przy 34-38 os., a resztę miejsc sprzedaje biuro)
 4. PROGRAM:
  1. Dzień 07.2020    poniedziałek
  16.00  wyjazd z Zielonej Góry- parking CRS  i nocny przejazd do Paryża.
  2. Dzień  07.2020  wtorek
  9.00  przyjazd do Paryża. ( w tym dniu po Paryżu poruszamy się metrem 5 przejazdów  i pieszo )
  Spacer po Paryżu  około 8 godzin.9.00 – 13.00 Ile de la Cite – katedra Notre Dame, dziedziniec Luwru, plac Concorde –  Pałac Talleyranda (z zewnątrz)
  13.30 – 14.30 Pola Elizejskie                                                                                                                                         
  15.00 – 17.00  „Pałac Żagański” – ambasada Polski zwiedzanie z przewodnikiem.
  18.00  obiadokolacja w self service.Spotkanie z autokarem.
  20.00 zakwaterowanie w hotelu na przedmieściach Paryża. Nocleg                                                                                                                     

  3 Dzień  08.07.2020  środa                                                                                                                                                
  7.00  śniadanie.  
  8.00  wyjazd.
  8.00 – 12.00 przejazd nad dolinę Loary.                                                                                                                                 
  12.00 – 12.30 przystanek przy zamku Rochecotte ( tylko z zewnątrz)
  13.00 – 15.00 zwiedzanie ogrodów zamku Villandry

  15.30 – 18.00 spacer po  Tours mieście św. Marcina. Czas wolny. Obiadokolacja w self service.
  20.00 – zakwaterowanie w hotelu na przedmieściach Tours. Nocleg.
  4. Dzień 07.2020   czwartek
  7.00  śniadanie.
  8.00  wyjazd.
  9.00 – 12.00 zwiedzanie zamku Chenonceau                                                                                                                          

  12.30 – 14.00 zwiedzanie zamku Montresor                                                                                                                           
  14.30 – 16.00 zwiedzanie zamku Valencay i  kaplica grobowa Maurycego Karola Talleyranda, pomnik Talleyranda
  17.00 – 17.30 przystanek przy pałacyku Bourges
  19.00  obiadokolacja w self service
  20.00  zakwaterowanie w hotelu w okolicy Orleanu.
  5. Dzień 07.2020   piątek
  6.00   śniadanie. 

  7.00  wyjazd.                                                                                                                                
  Przejazd przez Francję, Niemcy. Wjazd do kraju Świecko.   
  24.00 zakończenie wycieczki w Zielonej Górze.    

5.Na czerwono zostały zaznaczone miejsca związane z księżną Dorotą.
6.
Dodatkowe informacje dotyczące wyjazdu obejmujące cenę:

 autokar: wysokopokładowy, klimatyzacja, wc, dvd, napoje zimne i gorące (płatne) – ok. 3400 km

 • noclegi: 3 x hotele**/*** pokoje 2-osobowe z łazienką
 • wyżywienie: 3 śniadania kontynentalne, 3 obiadokolacje z winem  w self service
 • pilot BP EXODUS na całej trasie
 • przewodnicy w Montresor i  Paryżu
 • ubezpieczenie NW, KL, bagaż
 • podatek VAT
 • zestawy słuchawkowe
 • opłata z tytułu Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

7.WAŻNE TERMINY

 5 luty szczegółowe informacje na zebraniu zarządu stowarzyszenia (godz.18.00)

5- 13 luty zapisy osobiście u Jarosława Skorulskiego lub drogą mailową na adres   skorulski@poczta.fm

15 luty potwierdzenie organizacji wycieczki w biurze podróży i podpisanie umowy.

15-20 luty wpłata zaliczki w wysokości 200 zł od osoby.

Wieczór opłatkowy w trzech odsłonach

     24 stycznia mieszkańcy Zatonia i Barcikowic spotkali się na tradycyjnym spotkaniu opłatkowym. Ci co pamiętają nasze pierwsze spotkania sprzed kilku lat, w przedszkolnej sali mogą ocenić jaki nastąpił progres. Wydaje się, że jeszcze tak niedawno kilkanaście osób, ze ś.p. księdzem Marcinem, zasiadało przy złączonych 3 stołach, żeby w okresie świątecznym móc się zatrzymać i podsumować miniony rok. W obecnym roku zasiadło ich 70.

      Nasze świętowanie rozpoczęliśmy Mszą św. w intencji mieszkańców Zatonia i Barcikowic. Przepraszając za zło, dziękując za dobro i prosząc  o kolejne łaski dla naszej wspólnoty razem modliliśmy się w naszej mariackiej świątyni. Po tej ważnej części pierwszej przeszliśmy do świetlicy, by raczyć się duchową ucztą w postaci występu chóru kameralnego Uniwersytety Zielonogórskiego    „Cantus humanus” pod batutą Bartłomieja Stankowiaka. 

To było coś więcej niż koncert kolęd. W programie znalazły się fragmenty skomponowanej przez Bacha mszy, fragmenty „Zimy” Vivaldiego i inne utwory wprowadzające w nastrój świąt Bożego Narodzenia. Dyrygent przedstawiał krótko historię powstania utworu, lub ciekawostki z nim związane.

Usłyszeliśmy kolędy z różnych krajów no i oczywiście  te najpiękniejsze czyli polskie. Zachęceni przez pana dyrygenta również mogliśmy zaśpiewać razem z chórem łamiąc konwencję koncertu na rzecz naszej narodowej tradycji jaka jest wspólne śpiewanie w tym bożonarodzeniowym okresie. To muzyczne przedsięwzięcie zostało ufundowane z pieniędzy zebranych przez stowarzyszenie „Nasze Zatonie”. Po koncercie  sołtys, prezes stowarzyszenia oraz ksiądz proboszcz Ireneusz Mastej złożyli życzenia.

Był opłatek i czas na indywidualne dobre słowo z życzeniami, zanim zasiedliśmy do wspólnej agapy. To trzecia, ostatnia i najdłuższa odsłona tego wieczoru.  Każdy oczywiście coś przyniósł ze sobą ale i kilka pysznych rzeczy zrobiły nasze gospodynie w takich ilościach, żeby starczyło dla wszystkich. Były ciasta, duszone mięsa, pierogi, paluchy z grzybami, krokiety, kulebiaki i wiele innych kulinarnych delicji.

Jednak  najważniejsze przy stole  były oczywiście rozmowy. Tego wieczoru ciągnęły się długo i radośnie.

Miło nam, że nasi goście z chóru również Światła w świetlicy zgasły grubo po godzinie 21-ej.

Niech się spełnią wszystkie wypowiedziane życzenia, niech to będzie dobry rok dla naszej całej wspólnoty.

J.Skorulski

Nowa strona

     Po kilkudniowej przerwie witamy Państwa na nowej stronie stowarzyszenia “Nasze Zatonie”.  Przez ponad 8 lat zaglądaliście Państwo do nas i pewnie przyzwyczailiście się do tamtego układu wiadomości. Poprzednia strona niestety miała kilka wad. Odbiorcy słusznie skarżyli się, że było wąskie pole tekstowe i zdjęcia były małe. Od strony redakcyjnej trzeba pamiętać, że pisanie i umieszczanie artykułów w poprzednim układzie było dosyć skomplikowane i brakowało wielu ważnych funkcji edytorskich. Wydłużało to znacznie czas potrzebny do umieszczenia i zredagowania artykułów. Ale najpoważniejszym mankamentem poprzedniej strony było jednak to, że była wrażliwa na ataki co powodowało problemy z działaniem witryny. Dlatego zarząd stowarzyszenia podjął decyzję o budowie zupełnie nowej strony internetowej.

    Mamy nadzieję, że szybko przyzwyczaicie się Państwo  do naszej nowej odsłony i polubicie nas tak jak poprzednio. Stopniowo   strona będzie uzupełniana o nowe zakładki i artykuły. Będzie można na bieżąco wyrażać swoje opinie na temat artykułów zamieszczając swoje indywidualne wpisy komentujące wydarzenia. 

Oczywiście zapraszamy do współredagowania artykułów. Każdy pomysł i ręce do pracy się przydadzą.

Zapraszamy również do polubienia naszej strony na facebooku, gdzie będą pojawiały się aktualności. Link: Nasze Zatonie

ŻYCZYMY MIŁEGO ODBIORU