Zmiany zmiany zmiany

 29 sierpnia odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, podczas którego ustępujący zarząd wraz z prezesem Jarosławem Skorulskim zdali sprawozdanie z działalności za rok 2019 oraz podsumowali zakończoną kadencję.

Trwała prawie  5 lat  mimo, że statut przewiduje kadencję 4 letnią. Wynikała ona z rezygnacji poprzedniego prezesa i przedłużenia tej kadencji ze względu na panującą pandemię.

 

Zebranie w covidowym wydaniu w maseczkach i dystansie wprowadziło istotne zmiany w statucie, które dotyczą głównie:

 1. Likwidacji części kar i nagród, które były jedynie martwym zapisem statutowym.
 2. Wypoziomowano w innej kolejności cele i formy działań stowarzyszenia uzupełniając ich treść.
 3. Zlikwidowano kategorię członków wspierających i uczestników.
 4. Zwiększono maksymalna liczbę członków zarządu z 7 do 9
 5. Zatwierdzono wybór wszystkich funkcji w zarządzie wraz z funkcją prezesa przez wybranych członków zarządu na podstawie regulaminu wewnętrznego.
 6. Ujednolicono numerację paragrafów, punktów i podpunktów.

Tekst nowego statutu publikujemy  w zakładce :Stowarzyszenie”.

Walne Zgromadzenie Członków zakończyło ważny etap w życiu stowarzyszenia, które obfitowało w wiele różnorodnych działań połączonych z dynamicznym wzrostem liczby członków. W czasie kadencji ponad dwukrotnie wzrosła liczba osób w Stowarzyszeniu Nasze Zatonie. Realizowaliśmy wspólnie dziesiątki projektów i rozwijaliśmy współpracę zarówno z organizacjami w Polsce jak i za granicą. Budowaliśmy w powodzeniem markę samego stowarzyszenia ale i całego Zatonia. Zarząd i prezes wszystkim osobom angażującym się w działania wyraził podziękowania.

Walne Zgromadzenie udzieliło  absolutorium ustępującemu zarządowi po przedstawieniu sprawozdania finansowego oraz komisji rewizyjnej.

Następnie Zgromadzenie przyjęło uchwałę o wyborze członków Zarządu Stowarzyszenia w następującym składzie:

 • Barszczewski Piotr
 • Fuchs Bożena
 • Idzikowska Maria
 • Karwacka Aldona
 • Kowala Teresa
 • Politowska Dorota
 • Rosa Ryszard
 • Skorulski Jarosław
 • Załucki Józef

 

Nastąpiły również zmiany w Komisji Rewizyjnej. Zgromadzenie Walne Członków wybrało Komisję Rewizyjną w następującym składzie

 • Krystyna Wojtczak
 • Krystyna Szygenda
 • Krzysztof Kowala

 

Na pierwszym po wyborach posiedzeniu nowego zarządu, które odbyło się w dniu 2 września

Przyjęto regulamin wewnętrzny pracy zarządu i przydzielono funkcje:

Karwacka Aldona  prezes
Skorulski Jarosław z-ca prezesa
Kowala Teresa  – sekretarz
Załucki Józef – skarbnik
Politowska Dorota- protokolant
Fuchs Bożena – odpowiedzialny za majątek stowarzyszenia
Rosa Ryszard – odpowiedzialny za majątek stowarzyszenia
Idzikowska Maria – członek
Barszczewski Piotr – członek

 

Życie toczy się dalej i trzeba realizować kolejne zadania. Już za kilka dni Jesienny Koncert Kameralny, potem otwarcie parku, pieczenie ziemniaków i kresowe spotkanie. Nie ma czasu na świętowanie. Nowa Pani Prezes i Zarząd zabierają się do pracy z wielką nadzieją, że rozpoczęta kadencja będzie jeszcze lepsza.

Red.

Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł