ZEBRANIE WALNE

Zgodnie z § 22 i § 23 Statutu Stowarzyszenia Nasze Zatonie, zarząd stowarzyszenia zwołuje Zebranie Walne Członków  na dzień 1 września, na godzinę 18.00, w sali świetlicy sołeckiej.

Coroczne zebranie zwoływane jest w celu zatwierdzenia sprawozdań z działalności.

Prezes Stowarzyszenia Aldona Karwacka

Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł