- Nasze Zatonie - http://www.naszezatonie.org.pl -

WOŚP w Zatoniu

Wielki Finał zawita do Zatonia.

31  stycznia o godzinie 15.30, przed zatoński  pałac zajedzie

MOBILNA SCENA OTWARTYCH SERC

Będzie minikoncert i licytacja pakietu książęcego

 

POKAŻ SERCE

RATUJ DZIECI

LICYTUJ PAKIET

PIJ DOBRĄ KAWĘ