WOŚP w Zatoniu

Wielki Finał zawita do Zatonia.

31  stycznia o godzinie 15.30, przed zatoński  pałac zajedzie

MOBILNA SCENA OTWARTYCH SERC

Będzie minikoncert i licytacja pakietu książęcego

  • Zastaw gadżetów z parku
  • Portret księcia Alexandra
  • Złota karta uprawniająca do picia kawy w kawiarni przez cały rok

 

POKAŻ SERCE

RATUJ DZIECI

LICYTUJ PAKIET

PIJ DOBRĄ KAWĘ

Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł