WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

Zgodnie z § 22 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia Nasze Zatonie zwołuję na dzień 5 czerwca Walne Zgromadzenie Członków.

Sala sołecka w Zatoniu godz. 18.00

Prezes Stow. Nasze Zatonie

Aldona Karwacka

Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł