Świąteczne życzenia

Wszystkim Mieszkańcom Zatonia

i Przyjaciołom

Wszystkim, którzy dotarli do Zatonia jako Świąteczni Goście

składamy życzenia, aby te święta były czasem spokoju, pojednania, zadumy ale przede wszystkim radości.

Niech światło znad Betlejem rozjaśni Wam drogę, niech nadzieja i miłość, które objawiły się światu przed 2000 lat staną się fundamentem budowania na nadchodzący rok.

Zarząd Stowarzyszenia Nasze Zatonie

 

Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł