Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia w 2019 roku

Sprawozdanie  Zarządu Stowarzyszenia  „Nasze Zatonie” z działania organizacji w roku 2019.

 1. DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDU STOWARZYSZENIA

Zarząd stowarzyszeni  Nasze Zatonie spotykał się w 2019 roku systematycznie raz w miesiącu.  W sytuacjach przed dużymi imprezami również częściej. Większość spotkani odbywała się przy 100% frekwencji członków zarządu.  Stałe terminy spotkań sprawiały, że na posiedzenia przychodzili również członkowie  stowarzyszenia, którzy włączali się w dyskusje i wspierali pracę zarządu. Z czasem wprowadzono zasadę spotykania się pół godziny wcześniej w ścisłym gronie zarządu aby załatwiać sprawy formalne np. podpisywanie dokumentów, tak by godzina 18.00 do której byli przyzwyczajeni członkowie stowarzyszenia  była początkiem otwartego spotkania zarządu. Ze wszystkich spotkań zarządu sporządzane były szczegółowe, obszerne protokoły, które rozsyłane były pocztą mailowa do wszystkich członków, którzy podali swoje adresy do bazy danych.

Na spotkaniach zarząd stowarzyszenia skupiał się na :

– układaniu kalendarza imprez stowarzyszenia;

– przygotowywaniach projektów składanych do UM Zielona Góra;

– analizowaniu stopnia realizacji projektów i ich rozliczania;

– monitorowaniu stopnia przygotowań do imprez;

– podsumowywaniu zrealizowanych działań;

– prowadzeniu  dyskusji na temat bieżącej działalności oraz planów na przyszłość stowarzyszenia.

 1. DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA W 2019r.

Stowarzyszenie Nasze Zatonie w 2019 roku zorganizowało  13 następujących imprez.

 1. LUTY – Zabawa karnawałowa „Lata 20-te lata 30-te”
 2. KWIECIEŃ – Wycieczka autokarowa do parku i pałacu Branitz połączona ze spotkaniem polsko-niemieckim i programem artystycznym.
 3. MAJ – Turnus rehabilitacyjny dla emerytów w Darłówku
 4. CZERWIEC- „Salon Zatoński”- 330 rocznica wybudowania pałacu w Zatoniu – koncert kameralny w ruinach pałacu.
 5. LIPIEC – wycieczka do Wiednia i Bratysławy „Śladami księżnej Doroty na kongresie wiedeńskim”
 6. SIERPIEŃ – „Dzień Zatonia” – festyn rodzinny
 7. WRZESIEŃ – IX Jesienny Koncert Kameralny połączony z wystawą obrazów Carla Friedricha Seifferta z kolekcji prof. Czesława Osękowskiego.
 8. WRZESIEŃ – „Salon Zatoński” – koncert poezji śpiewanej zespołu ARETE w ruinach pałacu.
 9. PAŹDZIERNIK – Dzień seniora w Zatoniu recital Artura Belinga połączony z  zabawą taneczną.
 10. PAŹDZIERNIK – Jesienne pieczenie ziemniaków – festyn dla mieszkańców i członków stowarzyszenia.
 11. PAŹDZIERNIK – „Salon Zatoński” wernisaż obrazów „Galeria w Oranżerii II” połączony ze spotkaniem z grupą młodzieży z Kraju Basków.
 12. LISTOPAD – Spotkanie kresowiaków połączone z projekcją filmu „Kresy”
 13. LISTOPAD – Zabawa Andrzejkowa „ Dzieci kwiatów”.

 

Łącznie w zorganizowanych  imprezach w 2019 roku  uczestniczyło ok. 1200 osób.

Stowarzyszenie Nasze Zatonie było również inicjatorem lub współorganizatorem innych wydarzeń jakie miały miejsce w 2019 roku.

 1. W styczniu odbyło się spotkanie opłatkowe przygotowane wspólnie z mieszkańcami Zatonia.
 2. Przez cały 2019 rok w sali muzealnej w pałacu żagańskim prezentowane były w 2019 roku obrazy z kolekcji stowarzyszenia wraz z informacją o stowarzyszeniu. ( obrazy obejrzało ok. 5 tys. osób)
 3. W Zatoniu odbyła się polsko-niemiecka konferencja specjalistów od parków historycznych, podczas której dyskutowano na temat prac w parku zatońskim(czerwiec).
 4. Stowarzyszenie realizując zapisy porozumienia z organizacją APTCE kierowaną przez księcia Enrique de Villamor pomagało przy organizacji wyjazdu młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego nr V w Zielonej Górze do Francji śladami Talleyrandów(czerwiec).
 5. Członkowie stowarzyszenia uczestniczyli w przygotowaniach wystawy w Cottbus „Dwa pałace dwa parki”( lipiec).
 6. Stowarzyszenie przy współpracy z LWKZ i Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Świdnicy zorganizowało w kwietniu na terenie parku dwudniowe poszukiwania artefaktów. Kilkudziesięciu detektorystów ze Stowarzyszenia „Nadodrze” penetrowało zatoński park. Efektem poszukiwań była współorganizowana przez stowarzyszenie wystawa w muzeum prezentująca wykopaliska(sierpień).
 7. W 2019 roku doszło do podpisania porozumienia pomiędzy trzema organizacjami, które działają w Zatoniu, Otyniu i Żaganiu Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Otyńskiej, Stowarzyszenie na rzecz Dziedzictwa Książąt Żagańskich i Kurlandzkich oraz Stowarzyszenia Nasze Zatonie. Organizacje zadeklarowały wspólne działania na rzesz promocji miejsc związanych dziedzictwem księżnej Dino oraz wymianę doświadczeń(listopad).
 8. SPOSOBY POZYSKIWANIE ŚRODKÓW

Większość organizowanych imprez realizowana była z wykorzystaniem środków Miasta Zielona Góra w ramach projektów. Przyznane środki w większości wynikały z porozumienia podpisanego między organizacjami, a prezydentem miasta przed połączeniem miasta z gminą oraz od radnych miasta.

W 2019 roku stowarzyszenie wsparli następujący radni
1. Barczak Piotr
2. Binek Zbigniew
3. Budniak Marek
4. Budziński Jacek
5. Kuchta Wiesław
6. Legutowski Dariusz
7. Rosik Mariusz
8. Sroczyński Tomasz

Wszyscy wspierający stowarzyszenie radni otrzymali imienne podziękowania w formie ozdobnych dyplomów.

W 2019 roku kontynuowana była akcja promująca wśród mieszkańców Zielonej Góry przekazywanie 1% z podatku na rzecz stowarzyszenia. W związku z tym po raz kolejny zostały wydrukowane materiały promocyjne z postaci wizytówek.

Niewielka część środków pochodziła z darowizn często spontanicznych przy okazji organizacji imprez.

Stałym źródłem finansowania działalności były również składki członków.

 1. PROMOCJA STOWARZYSZENIA

W całym 2019 roku lokalne mediach prasa, radio i telewizja komentowały nasze działania.  Dziennikarze chętnie promowali  imprezy organizowane przez stowarzyszenie , przedstawiali relacje i swoje opinie, zapraszali na wywiady dotyczące działań jakie podejmowane były w Zatoniu. Wszystkie doniesienia medialne o stowarzyszeniu i działaniach na terenie Zatonia były bardzo pozytywne.

Dobry pijar Zatonia był podtrzymywany w mediach również dzięki zakończonej w 2018 roku rewitalizacja ruin pałacu. Inwestycja ta  doczekała się w 2019 r. dwóch prestiżowych ogólnopolskich nagród jakie otrzymało Miasto Zielona Góra: „Zabytek Zadbany” i „Modernizacja roku” w obu przypadkach podkreślano znaczenie strony społecznej w realizacji inwestycji,  czyli pośrednio lub bezpośrednio odwoływano się do działań stowarzyszenia. Nikt dzisiaj w Zielonej Górze nie ma wątpliwości, że jednym z  czynników i niewątpliwie pierwszym  jaki zaistniał była postawa społeczna naszej organizacji , która od lat działała na rzecz  przywrócenia tego dziedzictwa kulturowego społeczeństwu.

W 2019 roku nastąpiły kilkakrotne blokady strony internetowej wraz z jej wyłączeniem. Było to skutkiem starego nieefektywnego systemu, który był podatny na wirusy. Zarząd stowarzyszenia podjął decyzję o zbudowaniu zupełnie  nowej witryny internetowej stowarzyszenia opartej o system zarządzania treścią z nowoczesną  szatą graficzną. Prace nad witryna rozpoczęły się w grudniu 2019r.

 

 1. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

Niewątpliwym dużym sukcesem stowarzyszenie Nasze Zatonie w 2019 roku był wzrost liczby nowych członków i zaangażowanie się ich prace organizacji. Można było zauważyć również wyraźną tendencję polegającą na zapisywaniu się do stowarzyszenia osób nie mieszkających w Zatoniu. Wśród członków coraz więcej jest osób mieszkających w tzw. starej Zielonej Górze, a nawet w innych miastach takich jak Żagań czy Nowa Sól. Pokazuje to uniwersalny charakter naszej organizacji . Łącznie w 2019 roku do stowarzyszenia wstąpiło 18 osób.

 1. WNIOSKI KOŃCOWE

Podsumowując działalność stowarzyszenia w 2019 roku można z powodzeniem wysunąć następujące wnioski :

 1. Następuje stały rozwój organizacji zarówno jeżeli chodzi o liczbę członków jak i poziom organizowanych imprez.
 2. Stowarzyszenie rozwija współpracę z innymi organizacjami zarówno w Polsce jak i za granicą.
 3. Organizowane przez stowarzyszenie imprezy o różnorodnym charakterze niezmiennie przyciągają uczestników zarówno stałych bywalców jak i nowe osoby.
 4. Stowarzyszenie organizuje imprezy, które od lat cieszą się zainteresowaniem ( koncerty, turnusy rehabilitacyjne, festyny) jak i nowe,  które również przyciągają uczestników ( dzień seniora, spotkania kresowiaków, bale tematyczne)
 5. Każdego roku powiększa się baza sprzętowa jaką dysponuje stowarzyszenie.
 6. Po zabezpieczeniu ruin pałacu, stowarzyszenie zaadoptowało obiekt, wykorzystując z powodzeniem przestrzeń  na organizację imprez plenerowych.
 7. Poprzez działania stowarzyszenia stale rośnie popularność Zatonia jako miejsca, w którym można odpocząć i skorzystać z oferty imprez na wysokim poziomie.
 8. Otwarta formuła większości imprez oraz ich stała jakość budują w społeczeństwie lokalnym wysoką markę zarówno stowarzyszenia i całego Zatonia.

 

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA „NASZE ZATONIE”

Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł