Pożyczony czas

POŻYCZONY CZAS- wspólna akcja 

Zielonogórskiego Ośrodka Kultury,
Stowarzyszenia Nasze Zatonie 

i Visit Zielona Góra

    W czasie ogólnoświatowej pandemii dla wielu z nas zwolnił, a dla niektórych wręcz zatrzymał się czas. Sytuacja, która nigdy nikomu z nas się nie przydarzyła, zaskoczyła, zszokowała, a z czasem powoli spowszedniała. To co było szkieletem naszej organizacji życia: obowiązki, praca, przyjemności, rytm według którego żyliśmy, przestały istnieć z dnia na dzień. Uczyliśmy się na nowo żyć w samotności, dystansie, według nowych reguł i w nowych ramach. Przez tą sytuację wielu z nas otrzymało od losu dar, który do tej pory był nieosiągalnym luksusem – czas. Czas, który mogliśmy przeznaczyć na to czego dawno, rzadko lub nigdy nie robiliśmy. Czas na aktywność, którą wypełnialiśmy godziny, dni i tygodnie. Spróbujmy razem zdać relacje z tego „pożyczonego od losu czasu”. Pokażmy nasze życie w okresie kwarantanny przez pryzmat spisanych wspomnień, zdjęć, utworów, obrazów, itp . Pokażemy je wszystkie na wystawie, a potem część z nich zamknijmy do wielkiej kapsuły czasu, w  replice sarkofagu jaki powstaje w zatońskim parku. Zamkniemy ten dziwny czas z nadzieją, że przyszłe pokolenia lepiej zrozumieją emocje, lęki i nadzieje jakie nam towarzyszyły.

Zobacz artykuł w ostatnim “Łączniku”

http://www.lzg24.pl/sites/default/files/lz-nr363-2020-06-12.pdf

 

Regulamin zbiórki eksponatów

CELE ZBIÓRKI:

– zorganizowanie wystawy z prac czasu pandemii i zamknięcie części z nich replice sarkofagu w Zielonej Górze – Zatoniu

– pozostawienie śladu współczesnych  przyszłym pokoleniom z informacjami o czasie pandemii

– kształtowanie postaw obywatelskich

– uświadomienie potrzeby zachowywania dziedzictwa kulturowego dla pokoleń

– tworzenie historii miejsca

REGULAMIN ZBIÓRKI

 1. Zbiórka ma charakter otwarty, mogą brać w niej udział mieszkańcy Zielonej Góry ( Nowego i Starego Miasta), bez względu na wiek
 2. zbierane są jedynie prace, które brały wykonane w czasie pandemii
 3. Prace muszą być opatrzone stopką z danymi autora (imię nazwisko, wiek, telefon lub mail kontaktowy)
 4. Czekamy na:

– prace literackie ( listy, wiersze, limeryki, opowiadania – treść musi zmieścić się na formacie A4)

– prace malarskie ( obrazy wykonane różnorodną technika jednak nie większe aniżeli format A4)

– fotografie ( max format A4)

– inne wytwory czasu pandemii  nagrania piosenek, filmy, rękodzieło itp.

 1. Opisane prace należy składać w kopertach, w Visit Zielona Góra ul. Stary Rynek 1 w dniach od 15 czerwca do 15 lipca w godzinach 9-17
 2. Wystawa prac oraz wernisaż odbędą się w zielonogórskiej Palmiarni oraz w formie wirtualnej zamieszczonej na stronach

www.zok.com.pl

www.visitzielonagora.pl

www.naszezatonie.org.pl

 1. Spośród wyeksponowanych na wystawie, w sarkofagu zostaną umieszczone prace wyłonione przez zwiedzających w zorganizowanym plebiscycie.
 2. Bez względu na wynik plebiscytu, wszystkie prace prezentowane na wystawie zostaną dodatkowo zdigitalizowane, a nośnik z nimi umieszczony w sarkofagu.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnej reprodukcji prac środkach masowego przekazu w celu reklamy i promocji.
 4. Przesłane prace zakwalifikowane do zamknięcia w sarkofagu przechodzą na własność organizatorów ,a pozostałe będą możliwe do odbioru po zakończeniu wystawy w miejscu i czasie wyznaczonym przez organizatorów
 5. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia prac wynikłe w trakcie ewentualnej przesyłki pocztowej.
 6. Uczestnicy zbiórki przynosząc prace akceptują treść Regulaminu.
 7. Prace niespełniające warunków określonych w regulaminie nie będą brane pod uwagę.

KARTA UCZESTNIKA

Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł