Norwid w Zatoniu- tego jeszcze nie było!

      W nocy z 10 na 11 listopada 2021r. budynek oranżerii w zamieni się w salę wystawową, w której zostaną po raz pierwszy publicznie zaprezentowane  oryginalne rysunki
Cypriana Norwida.
Będzie to z jednej strony element uczczenia Roku Norwidowskiego,
z drugiej forma obchodów Święta Niepodległości.
Wystawa będzie otwarta
10 listopada o godzinie 20.00 i czynna do godziny 2.00  11 listopada.
Łącznie 6 tylko godzin.

Dlaczego Zatonie? Miejsce na wystawę nie zostało wybrane przypadkowo. Zarówno pałac jak i oranżeria pochodzą z czasów, w których żył i tworzył poeta. Te same daty i miejsca określają ważne momenty właścicieli Zatonia i Wieszcza. W swoich podróżach na emigracji do  Rzymu, Florencji, Paryża czy Berlina, Norwid mijał się z właścicielami pałacu w Zatoniu: Dorotą księżną de Talleyrand-Périgord i jej synem Aleksandrem księciem de Dino. Zarówno u poety jak i księżnej niezatarty ślad w życiu pozostawiły audiencje i długie rozmowy z papieżem Piusem IX. Pewien rodzaj religijnej radykalności, graniczący czasem z filozoficzną dewocją, był ich wspólnym udziałem. Norwid debiutował na łamach warszawskiej prasy w 1840 roku. W tym samym momencie, po 30 latach życia we Francji, przyjechała do Zatonia księżna. Poeta opuścił ojczyznę w 1842 roku dokładnie wtedy, gdy księżna przebudowała pałac w Zatoniu, czyniąc z niego swoją śląską rezydencję. Kiedy z kolei książę de Dino wybudował zatońską oranżerię w roku 1871, Norwid pisał poemat A Dorio ad Phrygium. Zarówno poemat jak i oranżeria w tym roku obchodzą więc swoją 150 rocznicę powstania. Kto wie, może gdzieś na paryskim bruku, może w zaciszu wnętrza którejś ze średniowiecznych katedr, może we Florenckiej Akademii Sztuki spotkali się dawni właściciele zatońskiego pałacu z polskim poetą, mijając się i nie wiedząc nic o sobie.

     Norwid pochodził ze szlacheckiej rodziny, a po kądzieli był potomkiem Jana III Sobieskiego. Mimo, że znał liczne grono najwybitniejszych przedstawicieli polskiej emigracji: Fryderyka Chopina, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunt Krasińskiego, księcia Adama Czartoryskiego, księcia Marcelego Lubomirskiego czy hrabiego Władysława Zamoyskiego, to nie zaznał w ciągu życia dostatku. Obcy był mu pałacowy blichtr i splendor XIX – wiecznych salonów, emanujących zachwytem nad poezją i sztuką. Niech więc to wnętrze zatońskiej oranżerii stylizowane na rzymski antyk, którym się zachwycał Norwid, będzie poecie symbolicznym ukojeniem i hołdem. Pogrzebany w zbiorowej mogile powstaje z martwych w tym pałacowym wnętrzu, ukazując swój kunszt, już nie tylko jako wielki poeta ale i nietuzinkowy artysta.

Program wernisażu

19.00 – etiuda filmowa  przygotowana przez pracowników Mediateki Norwida (Magdalena Faron i Natalię Dyjas – Szatkowską)

20.00 – otwarcie – zaproszenie na wystawę: Jarosław Skorulski – Prezes Fundacji Ogrody Kultury i Andrzej Buck dyrektor Biblioteki Norwida

20.15 – recytacja poematu A Dorio ad Phrygium w wykonaniu Magdaleny Faron, aktorka, pracownik Mediateki Góra Mediów (o pełnych godzinach powtórka z recytacjami) …

20.25 – piosenki do wierszy Norwida – Zuza Wiśniewska – laureatka 57. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie

 

 

Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł