konferencja Ogrody i Parki Łużyc

Polsko-niemiecka konferencja “Ogrody i Parki Łużyc.
Dziedzictwo kulturowe Europy”

Miejsce wydarzenia: Pałac Książęcy w Żaganiu, ul. Szprotawska 4, 68-100 Żagań

Kiedy? od czwartku, 20 października do soboty 22 października 2022r.

Krajobraz kulturowy brandenburskiej, saksońskiej i polskiej części Łużyc charakteryzuje się bogatym dziedzictwem zabytkowych ogrodów, parków i pałaców. Dziewięć z najbardziej znaczących obiektów współpracuje ze sobą w ramach założonego w roku 2010 Europejskiego Związku Parków Łużyckich. Należą do nich park światowego dziedzictwa UNESCO w Bad Muskau/Łęknicy, Park Przypałacowy w Brodach, Pałac i Park Neschwitz, Park Książęcy Zatonie, Park i Pałac Altdöbern, Park Branitz, Park Kromlau, Ogród Różany w Forst i Park Książęcy w Żaganiu. 

Powstałe na przestrzeni stuleci i związane z takimi osobistościami, jak książę Hermann von Pückler-Muskau, hrabia Heinrich von Brühl, Carl Heinrich von Heineken, księżna żagańska Dorota czy księżna cieszyńska Urszula Katarzyna Bokum, parki te odzwierciedlają etapy rozwoju europejskiego – pod względem historycznym, kulturalnym jak i artystycznym.

Konferencja „Ogrody i Parki Łużyc. Dziedzictwo kulturowe Europy“, która odbędzie się w pałacu żagańskim, poświęcona jest tym związkom i znaczeniu dziedzictwa w kontekście europejskim.
W programie znajdą się wykłady, spacer po parku i interaktywne zwiedzanie pałacu żagańskiego, przyjęcie na zaproszenie miasta Żagania połączone z otwarciem wystawy, a także oprowadzanie po parku przypałacowym w Zatoniu.

Konferencja odbywa się w ramach projektu “Trwałe wzmocnienie i nowe ukuerunkowanie Europejskiego Związku Parków Łużyckich 2021”, który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego programu INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 oraz ze środków własnych miasta Cottbus i Żagań.

Wydarzenie we współpracy Miasta Cottbus i Miasta Żagań, Żagańskiego Pałacu Kultury oraz Towarzystwa Pücklera w Berlinie

Dokładny rozkład godzinowy zaplanowanych prelekcji jak i informacje nt. zgłoszeń, dojazdu, parkingu oraz możliwości noclegowych znajdą Państwo w załączonym programie w j. polskim i niemieckim

Wstęp na wydarzenie wolny.

Konieczne pisemne zgłoszenia do 17 października do Pana Kamila Jągowskiego na adres mailowy Schriftliche kamil.jagowski@cottbus.de

Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł