FILM O STOWARZYSZENIU

Glosa do filmu „Zatońska Kronika Filmowa”

            Mamy przyjemność zaprezentować Państwu film z dziesięcioletniej działalności społecznej członków Stowarzyszenia „Nasze Zatonie”. Początki były zgoła nieformalne. Na towarzyskiej plenerowej imprezie – Sylwester 2010/11 padł pomysł utworzenia organizacji, która zintegruje społeczność lokalną i nada organizacyjne ramy inicjatywom mieszkańców. Po dziesięciu latach od tego pomysłu stowarzyszenie nadal działa na rzecz nasze małej ojczyzny a nawet zwielokrotniło swoje szeregi – także o członków spoza Zatonia. 

            Film nazwano kroniką, ponieważ jak w kronice starano się pokazać kalejdoskop zdarzeń, których animatorem było właśnie stowarzyszenie. Niestety, początkowo nie dokumentowano różnych form działalności w technice filmowej, a jedynie fotograficznej i tekstowej, dlatego w odbiorze film może wydać się zbyt statyczny. Wrażenie niedosytu wywołać może także pominięcie niektórych zdarzeń bądź osób, które z subiektywnego oglądu widza winny się tu znaleźć. Jednak realizatorzy tworzyli przekaz dysponując określonym zasobem materiałów. Taka realizacja jest zawsze wypadkową dostępności materiałów oraz ram narzuconych przez przyjętą, zwartą formę kronikarskiego przekazu. Dokonując selekcji relatywnie obszernej zawartości dokumentacji fotograficzno-opisowej kierowano się właśnie takimi przesłankami. W związku z tym, część z bogatego zbioru materiałów nie znalazła się w Zatońskiej Kronice Filmowej, a te, których prezentacji dokonano, mogą wywołać wrażenie nadmiaru. Cóż, zawsze  jest to funkcją subiektywnego oglądu rzeczywistości.

            Realizatorzy filmu przyjęli konwencję kroniki „z przymrużeniem oka” o autoironicznym zabarwieniu utrzymanej nieco w poetyce Starego Kina. Chciano w ten sposób uniknąć zbyt patetycznego tonu przekazu sugerowanego jubileuszowym kontekstem jego powstania. Znacznie łatwiejsze dla nas było odwołanie się do nagrań z działalności stowarzyszenia, utrwalonych w technice filmowej. Dają one większą dynamikę przekazu i trafniej oddają atmosferę chwili, miejsca i czasu. Łączą walory poznawczo-historyczne z wizualnymi. Jednak taki zasób materiałów był skromniejszy.

            W zamyśle realizatorów materiał ikonograficzny podzielono na sekwencje tematyczne – wyodrębnione śródtytułami, wyznaczonymi przez dominujące formy działalności stowarzyszenia.

            Słowa podziękowania kierujemy do Koleżanek i Kolegów, którzy udostępnili materiały ze swoich zbiorów i zechcieli pokazać twarz przed kamerą. Jednak szczególne podziękowania należą się tym członkom stowarzyszenia, którzy w ciągu dziesięciu lat angażowali się w różnej formie w działania firmowane przez autorów – realizatorów flagowych imprez „Naszego Zatonia”. Są to często bezimienni bohaterowie „drugiego planu”. Także ukłony kierujemy w stronę Bogdana Pastyrczyka, sympatyka Zatonia, który zrealizował ten film wykazując się niezwykłą cierpliwością w oczekiwaniu na materiały do realizacji oraz znosząc z uśmiechem i życzliwością coraz to nowsze nasze pomysły.

            Życzymy miłego oglądania naszego „dziełka”!

 

                                                                                     Maria Idzikowska,

                                                                                   współautorka filmu

 

Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł